Astrológia podľa pôvodu

Astrológia je nazývaná kráľovskou vedou. Tešila sa obľube na mnohých kráľovských dvoroch. Jej korene však siahajú oveľa hlbšie. Astrológia je prastarou náukou s tisícročnou históriou.
Od počiatku vekov si ľudia všímali nebeských telies a ich pôsobenie na pozemský život. Napríklad pôsobenie Mesiaca na prírodné deje na Zemi je nesporné.

Prakticky všetky významné kultúry a civilizácie sa zaoberali pozorovaním nočnej oblohy a vykonávali astronomické výpočty. Boli to starí Egypťania, Gréci a Rimania, ale aj Babylončania, Chaldejci, Peržania, Indovia alebo Číňania.

Prvopočiatky astrológie

Astrológia, tak ako ju poznáme dnes, sa objavuje prvýkrát niekedy v piatom storočí pred naším letopočtom v Mezopotámii. Vtedy vznikol prvý zverokruh s dvanástimi znameniami, ktorý neskôr prebrali a rozvinuli starí Gréci a Egypťania (helénska astrológia). Rozšíril sa tiež do Malej Ázie, Perzie a Indie.

Na základoch grécko-egyptskej astrológie vznikol aj tzv. Chaldejský poriadok planét, ktorý bol nahradený až v 16. storočí zásluhou Mikuláša Koperníka. Vtedy bolo odhalené usporiadanie jednotlivých planét a tiež stanovená ich približná vzdialenosť od Slnka. Vznikla astronómia ako vedecký odbor, avšak astrológia sa oddelila až v 20. storočí.

Astrológia dnes

Dnes sa astrológia považuje skôr za ezoterickú náuku než vedu ako takú. Akokoľvek, je prospešná v mnohých oblastiach života. Astrológia posilňuje sebadôveru a osobný rozvoj, pomáha so vzťahmi, láskou, rodinou, finančnými či pracovnými záležitosti.

Astrologický rozbor je dnes k dispozícii aj prostredníctvom telefónu.
Zavolať môžete niektorému z našich odborníkov na telefón 0988 612 700.

Západná astrológia

Z pôvodného systému používaného v Mezopotámii, tiež z gréckej či egyptskej astrológie je odvodená aj tzv. Západná astrológia, ktorá nesie aj arabské prvky. V súčasnosti je rozšírená na celom území Európy a tiež v USA, kam sa údajne dostala spolu so slobodomurárskou tradíciou. Prevažná väčšina horoskopov, ktoré sa u nás zostavujú, vychádza z princípov západnej astrológie.
Horoskop západnej astrológie vychádza z rozdelenia obdobia jedného roka na dvanásť zhodných dielov. Začiatok je určený jarnou rovnodennosťou (nultým bodom Vodnára), okolo 21. marca. Prvým znamením zverokruhu je tak baran, nasleduje znamenie býka, blíženci, raka, leva, panny, váh, škorpióna, strelca, kozorožca, vodnára. Astrologický rok končí znamením Rýb.

Indická astrológia

Z gréckej astrológie je odvodená tiež konzervatívna podoba indickej astrológie. Kým klasická európska astrológia prispôsobuje počiatok horoskopu reálnemu posunu nultého bodu Vodnára (tropický zodiak), indická astrológia zostáva u hviezdneho zodiaka. V súčasnej praxi sa tak indická a západná astrológia líši o jedno znamenie.

Čínska astrológia

Úplne špecifickú podobu má čínska astrológia, ktorá používa úplne odlišný zverokruh. Líši sa však nielen znameniami zverokruhu, ale tiež kľúčom v ich určovaní.
Čínska astrológia sa neriadi konkrétnym dňom, ale rokom narodenia. Každému roku priraďuje jedno z dvanástich znamení zverokruhu (krysa, vôl, tiger, králik, drak, had, kôň, ovca / koza, opica, kohút, pes, prasa). Rok 2015 je napríklad rokom kozy (ovce), rok 2016 rokom opice. Viac o čínskej astrológii.

Keltská astrológia

Výhodou starých kultúr bolo ich blízke napojenie na prírodu a jej cykly. Práve stará keltská astrológia je typická svojím spojením s prírodou. Starí Kelti ju využívali napríklad na to, aby predpovedali množstvo úrody v budúcom roku.
Keltský horoskop je postavený na charakteristike stromov, ktoré nesú rovnaké vlastnosti ako ľudia.

Aké znamenie zverokruhu je to vaše?
Väčšina z nás má predstavu, ku ktorému znameniu zverokruhu podľa dátumu narodenia patrí. Dátum narodenia toho však môže odhaliť oveľa viac ako všeobecnú charakteristiku daného znamenia. Presvedčiť sa o tom môžete u našich astrológov, ktorí vám zostavia horoskop na mieru.
Čítať ďalej:

veštice online