Cigánske karty – odpovede na všetky otázky

Hoci je pôvod cigánskych kariet nejasný, už podľa svojho názvu sa spája s kočovnými cigánmi. Práve cigánske kmene sú známe svojím vrelým vzťahom ku spiritualite. Veštenie a kartové techniky sú im vlastné, sú neoddeliteľnou súčasťou ich života. Tak sú aj cigánske karty priamo späté so životom, každodennými útrapami i radosťami.

  • Cigánske karty poznajú odpovede na všetky otázky každodenného života.
  • Dokážu vyjaviť budúcnosť, možnosti a príležitosti, ktoré prináša.
  • Zobrazujú konkrétny obraz, dávajú konkrétne riešenia konkrétnych situácií.

V európskej kultúre sú cigánske karty spolu s tarotovými kartami tými najobľúbenejšími nástrojmi veštenia. Oceňovaná je predovšetkým ich praktickosť.

Cigánske karty sú ľuďom bližšie než akékoľvek iné karty. Popisujú totiž bežný život, ľudskú povahu, pocity, zobrazujú túžby a nádej. Tarotové karty majú oproti tomu hlbší duchovný rozmer. Duchovne orientované sú aj obľúbené anjelské karty.

Cigánske karty zobrazujú obrázky každodenného života, osoby, stavy, udalosti. Sú natoľko komplexné, že vedia zodpovedať akúkoľvek otázku. Umožňujú odkryť vlastnú budúcnosť i budúcnosť rodiny a blízkych anketára.

Ako odkryť svoju budúcnosť?

Chcete prostredníctvom cigánskych kariet nahliadnuť do vlastnej budúcnosti? Obráťte sa na niektorú z našich kartárok. Osobný výklad kariet vám pomôže utvárať budúcnosť k obrazu svojmu.

Putovanie čarovných obrázkov

ciganske karty

Kráľovské karty, ktoré boli v minulosti určené len pre tú najvyššiu šľachtu, ako čarovné obrázky prevzali kočovní cigáni. S nimi potom karty putovali po svete, aby sa stali jednou z cigánskych tradícií. Spirituálne zameraní cigáni si výklad kariet obľúbili. Svoje ručne maľované karty si starostlivo strážili a odovzdávali len medzi sebou. Karty sa odovzdávali z generácie na generáciu obdobne ako umenie ich výkladu.

Až v 19. storočí vo Francúzsku sa cigánske karty stali inšpiráciou pre ďalšie kartové systémy a začali sa šíriť aj medzi bežnou verejnosť. Dnes sú cigánske karty dostupné pre každého. Existujú v mnohých podobách, ktoré však nie vždy plne odrážajú pôvodnú tradíciu. Medzi jednotlivými sadami cigánskych kariet sú významné rozdiely v spracovaní aj v grafickom stvárnení. Dokonca sa líšia aj v počte listov. Kým pôvodne ich bolo 24, v súčasnosti môžu cigánske karty mať aj 32, 36 alebo 52 listov.

Štruktúra cigánskych kariet nie je pevne daná. Každá kartová súprava nesie postupy, vnímanie a často aj meno autora – kartára, ktorý si vytvára vlastný systém. Kartár spolu s výtvarníkom tomuto systému priraďuje zodpovedajúce karty, obrázky a symboly.

Najobľúbenejšie balíčky cigánskych kariet

  • U nás sú hojne rozšírené napríklad cigánske karty pani Lívie alebo Cigánske karty Ivy Hütnerovej.
  • Známe sú tiež rôzne obrázkové karty nemeckej spoločnosti Piatnik. U nás dosiahli značného ohlasu najmä tie z roku 1901.
  • Medzi novodobými obrázkovými kartami nájdeme napríklad aj tajomné karty Christine Filipak, ktoré sú voľne inšpirované štýlom Art deco.
  • Ako špecifický typ cigánskych kariet sa označujú aj vykladacie karty Lenormand.

Výklad cigánskych kariet

Cigánske karty sú založené na intuícii, nemajú veľa obmedzení alebo pravidiel. Neexistujú žiadne detailne popisné návody na ich výklad. Každý kartár s cigánskymi kartami pracuje svojím vlastným štýlom. Pre výklad cigánskych kariet sa uplatňujú aj techniky z výkladu kariet Lenormand alebo tarotových kariet.

K cigánskym kartám nenájdeme veľa teórie, tým sa tiež líšia od tarotových kariet. Umenie výkladu cigánskych kariet je tak najmä umením ovládania vlastnej mysle.

Podstatou každej cigánskej karty je obrázok, môže mať reálne aj symbolické zobrazenie. Dôležité sú voľné asociácie. Svoju úlohu hrá každá myšlienka, ktorú obrázok vyvolá. Výklad je založený na vnímaní toho, kto karty vykladá. Ten sa riadi predovšetkým vlastnou intuíciou a pocitmi.

Výklad cigánskych kariet online

Že by ste si na výklad cigánskych kariet netrúfli? Nevadí, u nás nájdete skúsených veštcov, ktorí dokážu s cigánskymi kartami pracovať.

Zavolajte do našej online veštiarne na telefón 0988 612 700. Skúsené veštice a veštci sú tu pre Vás naživo 24 hodín denne. V ich rukách vám cigánske karty odpovedia na všetky vaše otázky. Umenie výkladu kariet je na kartárovi, na vás je iba to, aby ste sa s kartárom spojili.

Čítať ďalej:

veštice online