Posolstvo anjelov

Rok 2023 je rokom JEDNOTY, TRANSFORMÁCIE, PREMENY A ZNOVUZRODENIA.


Anjeli nám odkazujú, že si máme uchovať nádej, pretože bude tento rok veľmi premenlivý a všetko si budeme postupne tvoriť tým, ako sa k čomu postavíme. Podľa toho každý zožneme to, čo zasejeme. Sme vedení k tomu, aby sme prijali svoje vnútorné dary a schopnosti, talent a všetko, čo vieme. Možno ešte nepoznáme celý svoj vnútorný potenciál, ale môžeme ho postupne objavovať. Je čas prebudiť svoju dôstojnosť a správať sa dôstojne k sebe, k životu ak ostatným. Veľmi silné energie sú najmä v oblasti profesijnej, materiálnej a existenčnej. Práve v tomto smere máme pred sebou mnoho príležitostí a možností, aj keď zatiaľ nie sú vidieť. Nejakú dobu budú doznievať už prebiehajúce energie a všetko, čo patrí minulosti, sa bude pomaly dokončovať. Medzi tým sa pripravuje a prúdi nové. Zlom sa objaví približne v polovici roka.

To, čo sa nám zdá bezvýchodiskové, beznádejné, čoho alebo o čo sa bojíme, a to, čo nás dlhší čas desí, nájde svoje riešenie a uzdravenie. Všetko bude zásadne ovplyvnené našimi myšlienkami, nastavením a rozhodnutiami. Tento rok nebude ľahký, ale je to nový začiatok k premene, a dôležitý bude výsledok. Nepríde nič, čo by sme neboli schopní zvládnuť, pokiaľ sa každý sám za seba rozhodneme, že to zvládneme. Je nutné prejsť všetkými lekciami, aby sme na konci našli mier, radosť, harmóniu a vnútorný pokoj.

Tento rok bude jednou veľkou lekciou. Budeme sa učiť, každý v tom smere, v ktorom to potrebujeme. Rok oplýva priaznivými energiami na výber štúdia, úspešné dokončenie štúdia a celkovo je nám anjelov odporúčané vzdelávať sa. Každý v tom, čo nás baví a napĺňa.
Celý rok je v podstate prípravou a zároveň odštartovaním novej etapy. Pre každého to bude znamenať niečo iné.
Úlohou a témou roka je zjednotenie a jednota. Znamená to otvoriť sa vzájomnej úcte, rešpektu, spolupráci a súdržnosti. Vyžaduje si to pokoru a poznanie, kto kým sme. Skrze seba spoznáme druhých. Nebude čas na nudu a leňošenie. Najviac sa budeme obávať o seba, o svoju existenciu a o svoje istoty. Je to preto, aby sme znovu prebudili to, pre čo sme tu určení. Teda to, čo je naším životným poslaním a začali sa mu konečne venovať. Každý, kto ho už plní, sa bude rozvíjať, učiť, a bude vzorom pre tých, ktorí sa do toho ešte len púšťajú alebo pustia.

Prvá tretina roka.

V súčasnej dobe anjeli poukazujú na naše obavy, strachy, pocit neistoty. Avšak tie vychádzajú iba z toho, čo nevidíme. Vychádzame len z toho, čo je nám známe a čo vidíme, zo súčasne nastavených okolností. Všetko sa ale bude meniť. Možnosti a príležitosti sú a budú všade okolo nás. Vývoj, organizácia, prehodnocovanie, bilancovanie. Všetko je v pohybe, preto sa nemáme báť, pretože všetko sa bude nastavovať a bude nejaký čas trvať, než sa prejaví, čo je správne a fungujúce.

Druhá tretina roka.

Vzťahy, dohody, zmluvy, dojednania, rozhodnutia. Vhodné obdobie pre vzájomné vzťahy všetkého druhu. Ideálny čas na zmeny rôznych vzájomných osobných, či profesných väzieb. Ide teda o vzťahy osobné, ale aj materiálne a profesijné. Vhodný čas na zmenu práce, pracovných podmienok, alebo otvorenie vlastného podnikania. Priaznivé obdobie pre uzavretie sobáša, alebo naopak rozvodu, pre rozhodnutie sa vo vzťahu posunúť na ďalšiu úroveň. Môžeme zahrnúť aj nové dohody so svojou dušou a mysľou. To znamená zmeniť staré presvedčenia a stáť si za svojimi rozhodnutiami. Ak potrebuješ nové predsavzatie, počkaj s ním na toto obdobie roka. Máme sa naučiť žiť vo vzájomnej jednote a láske.

Tretia tretina roka.

Ukončenie minulosti. Všetko, čo je staré, nefunkčné a bez radosti, končí. Všetko, čo vychádza z minulosti, má odísť do minulosti. Je čas odložiť všetko staré, dokonca aj strachy, ktoré sú vyvolané skúsenosťami a udalosťami z minulosti. Jedine tak je možné ísť ďalej. Dá sa povedať, že to najhoršie bude za nami.

Všetko bude priebežne ovplyvňované celkovým dianím, vplyvom každého z nás podľa toho, aké energie do čoho vložíme. Sme vedení k tomu, aby sme vychádzali každý sám zo seba, podľa svojich možností a schopností a tým tvorili vzájomnú harmonickú jednotu. Každý sám za seba, pre seba a zároveň aj pre ostatných.

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)
Čítať ďalej:

veštice online