Čísla v numerológii

Numerológia, pradávna náuka sa zameriava na čísla, snaží sa uchopiť ich význam. Zaoberá sa energiou čísel a jemnými vibráciami, ktoré v sebe nesú. V číslach možno pojať celý svet aj jednotlivé bytosti.

Z hľadiska človeka sú najvýznamnejšími číslami tie, ktoré značia dátum narodenia. Do čísel sa dá previesť aj meno. Dátum narodenia a meno sú tým, čo nám vtkali do života rodičia. Viac či menej tak určujú životné míľniky a vývoj života, dávajú vopred obraz našej osobnosti.

Osudové (životné) čísla

Jednotlivé písmená mena sa dajú previesť na čísla a z nich potom vypočítať životné číslo, zásadné číslo každej ľudskej bytosti. Ako aktívne číslo sa označuje číslo pochádzajúce z krstného mena, číslo rodného priezviska je potom číslo dedičné. Tabuľka prevodu písmen na mená, ktorú numerológia používa, pritom pochádza už z čias Pythagora, slávneho starogréckeho matematika, právom označovaného za otca čísel.

Osudové (životné) číslo sa však dá určiť tiež z dátumu narodenia. Vypočíta sa súčtom jednotlivých číslic dátumu narodenia. Súčet sa opakuje, kým nedostaneme jednociferné číslo. Pre výpočet môžete využiť aj našu kalkulačku. Svoju úlohu pritom zohrávajú aj jednotlivé medzisúčty.

V niektorých numerologických rozboroch sa ďalej nesčítajú číslice tzv. Majstrovských čísel.
Majstrovské čísla majú osobitný význam. Ide o dvojciferné čísla s rovnakými číslicami (11, 22, 33, …), zdvojené sú aj vibrácie majstrovských čísel.

Z dátumu narodenia sa v numerológii samostatne uplatňuje tiež:

  • číslo dňa narodenia, ktoré zrkadlí charakter človeka, jeho osobnosť, vzorce správania, tiež zdravie, medziľudské vzťahy alebo kariéru,
  • číslo roku narodenia, ktoré je odrazom celej rodiny a minulých generácií,
  • číslo mesiaca narodenia, ktoré ostatné čísla dopĺňa.

Kolektívne čísla

Ľudský život sa podľa numerológie odvíja v deväťročných cykloch. Každý rok pritom charakterizuje určité číslo, a s ním aj energia a vibrácie. Číslo roka predurčuje udalosti a dianie v tomto roku.

Svoju energiu do každodenných udalostí však vznášajú aj čísla mesiaca či dňa. A to stále ešte nie je všetko.

30. apríla nebude mať vplyv iba 30 či 4 (apríl), ale aj 29 a 1 (čísla predchádzajúceho a nasledujúceho dňa) alebo 5 (číslo mesiaca máj). Ide o tzv. Kolektívne čísla, ktoré majú celkový vplyv, pôsobia na spoločnosť kolektívne. Obdobne je to s číslami, ktoré získame napríklad z názvu krajiny alebo mesta (využijeme Pytagorovu prevodnú tabuľku). Aj na konkrétnu krajinu či mesto bude pôsobiť niektoré kolektívne číslo.

Karmická čísla

Ku karmickým číslam radíme napríklad 4, 7, 8, 11, 22, 29 alebo ich súčty.

Ide o čísla so silnými vibráciami, ktoré prinášajú zmeny a zásadné zvraty v živote, vzťahoch, zdraví, zamestnaní a pod. Sú príležitosťou k pochopeniu, k zmene. Prinášajú skúšky, ktoré je potrebné na prekonanie najskôr pochopiť. Potom môžu byť tieto čísla aj veľmi prospešné.

Aké sú tie vaše čísla a akú nesú energiu?
Vytočte na telefóne to správne číslo. 0988 612 700.
O zvyšok sa postarajú naši odborníci.

Cez telefón vám sprostredkujú odborný numerologický rozbor, definujú čísla vášho života a odkryjú, aké posolstvo v sebe nesú.

Čítať ďalej:

veštice online