To, ako sa voláte, ovplyvňuje váš život

Meno a priezvisko veštenie

Identita každého z nás je mimo iného určená krstným menom a priezviskom. Tieto dva údaje majú tiež svoj skrytý význam, ich charakter totiž dokáže dokonca do určitej miery ovplyvňovať to, či bude ich nositeľ v živote úspešný, či sa mu bude dariť v kariére, či vo vzťahoch. Tejto problematike sa dokonca venuje samostatná disciplína – numerológia.

Krstné mená nie sú len mená

V súčasnosti dávajú rodičia mená svojim deťom najmä podľa toho, či sa im konkrétne krstné meno skrátka páči a dobre znie. Niektorí dbajú tiež na to, aby sa hodilo k priezvisku alebo rešpektovalo rodinnú tradíciu. Ďalej záleží na samotnom vkuse a povahe rodičov. Sú takí, ktorým sa páčia “obyčajné” slovenské mená, rovnako ako tí, čo sledujú najnovšie trendy a ich deti sú mnohokrát nositelia exoticky znejúcich neobvyklých mien. Niekedy sa rodičia nad pomenovaním potomka dokonca nezhodnú a táto záležitosť je otázkou mnohých debát či dokonca sporov. Niekedy sa však zabúda, že každé meno má tiež svoj vskutku magický význam a skryto môže ovplyvňovať skutočnosť, akým človekom sa dotknutý stane a aký bude jeho život.

Kde sa vzalo priezvisko?

Priezvisko získava dieťa spravidla po svojom otcovi. Prvými nositeľmi priezviska boli ľudia so šľachtickým pôvodom, neskôr sa dávanie priezvisk rozšírilo aj medzi bežný ľud. V strednej Európe bolo priezvisko už bežnou záležitosťou približne od 16. storočia, neskôr sa museli dávať dokonca povinne a platí to tak až do súčasnosti. Priezvisko sa vzťahovala napríklad k miestu, odkiaľ dotyčný pochádzal, prípadne k jeho vlastnostiam, niekedy malo k nevôli nositeľa aj posmešný charakter.

Meno aj priezvisko ovplyvňujú život ich nositeľa

Meno si každý z nás nesie už od samotného narodenia až do smrti. U väčšiny mužov to platí aj v prípade ich priezviska, zatiaľ čo väčšina žien prijme po sobáši priezvisko svojho manžela. Každé meno i priezvisko má v sebe ukrytú určitú energiu a numerologický a astrologický význam. Bez toho, že by si to dotyčný mnohokrát vôbec uvedomoval, ho táto skutočnosť nenápadne smeruje a ovplyvňuje jeho život. Môže to byť v pozitívnom a bohužiaľ i v negatívnom zmysle.

Aj psychológovia sa zhodujú, že krstné meno a priezvisko priamo ovplyvňujú život dotyčného človeka. K vysvetlenie uveďme niekoľko príkladov. Dieťa, ktoré má exoticky znejúce alebo inak nezvyčajné meno a k tomu posmešné priezvisko, na seba bude odmalička pútať nežiaducu pozornosť svojich rovesníkov. Veľakrát je také dieťa kvôli tomu, ako sa volá, terčom nelichotivých poznámok, posmechu a niekedy musí čeliť dokonca aj šikanovaniu. Svoj údel v podobe osobitného mena si navyše nesie životom ďalej, musí ho stále používať v bežnom živote. Niet divu, že to môže človeka negatívne poznamenať na celý život. Niektorí takto “postihnutí” svoje meno dokonca natoľko nenávidia, že v dospelosti sa nechajú premenovať.

A je to aj naopak. Vkusné, ľubozvučné či úderné meno nevyvoláva v okolí žiadne záporné emócie. Človek s normálnym menom je väčšinou ostatnými ľuďmi prijímaný bez problémov, postranných pohľadov a úsmeškom. Tento fakt ďalej podporuje jeho zdravé sebavedomie a sebadôveru. Rovnako v životopise vyzerá také meno lepšie ako iné, ktoré je viac ako nezvyčajné. Dá sa teda povedať, že meno aj priezvisko sa skryto podieľa na tom, ako bude dotyčný v živote úspešný alebo nie.

Nie ste spokojní so svojím menom?
Niekedy nie je riešením premenovanie, ale prijatie samého seba. Ako na to vám prezradí veštica alebo kartárka.

veštice online