Hviezdy a hviezdičky vo svete symboliky

Magická symbolika hviezd

K najčastejšie skloňovaným magickým symbolom patrí kruh, špirála, trojuholník. Ale existujú aj ďalšie tvary, ktoré ukrývajú významný symbolický potenciál s magickým podtextom. Za pozornosť stojí napríklad aj hviezda.

Hviezdy v histórii

Hviezdy na nočnej oblohe fascinovali ľudstvo odnepamäti. Celkom iste ich starostlivo sledovali ľudia už v dávnom praveku, hoci o tom pochopiteľne neexistujú písomné záznamy. Vyspelé národy staroveku hviezdne nebo starostlivo študovali a takisto začali spájať jednotlivé hviezdy k sebe tak, že vytvárali rôzne obrazce – práve takto vznikli súhvezdia. Najčastejšie súhvezdia znázorňovali rôznych bohov, mýtické bytosti a zvieratá. Odtiaľ sa vzali súhvezdia s názvami ako Orion, Hladonoš, Andromeda, Kentaur, Herkules a ďalšie.

Už vtedy bol vesmírnym telesám vrátane hviezd prisudzovaný takisto astrologický význam. To znamená, že podľa postavenia planét a hviezd sa usudzovalo to, čo ľudstvo čaká v najbližšej i vzdialenejšej budúcnosti.

A bez hviezd by sa neobišli ani moreplavci pri svojich objaviteľských výpravách. Veď práve ony im slúžili na to, aby sa podľa nich skúsene orientovali na svojej strastiplnej plavbe uprostred šíreho oceánu.

Týmto krásnym tvarom boli inšpirovaní tiež mnohí slávni architekti. Stredoveké stavby hviezdicového pôdorysu môžeme nájsť dokonca aj na našom území.

Pôvabný hviezdny symbol

Hviezda má v symbolike veľký význam. A svoje pevné miesto má aj v kresťanstve, stačí len spomenúť na slávnu betlehemskú hviezdu.

Čo symbolizuje hviezda? Všeobecne predovšetkým správnu cestu. Nezáleží pritom na tom, či ide o cestu fyzickú pri putovaní alebo o cestu duchovného rázu. Hviezda predstavuje symbol nádeje, nekonečnosti kolobehu života a tiež istej výnimočnosti. Niet preto divu, že ľudia cítia ku hviezdam prirodzený rešpekt, obdiv a úctu.

Mimochodom, pri hľadaní hviezd nie je nutné vždy počkať na noc a pozrieť smerom nahor. Tento nádherný tvar je dokonca ukrytý aj v prírode okolo nás. Hviezdicovitý tvar majú napríklad niektoré kvety, z tých známejších uveďme jesenné astry a obľúbenú vianočnú hviezdu. Tiež pri správnom rozkrojení jablka sa objavia tmavé semiačka usporiadané do tvaru hviezdy. Zo sveta morských živočíchov nesmieme zabudnúť spomenúť aspoň hviezdicu.

Magická päťcípa hviezda

Trochu zvláštnym druhom hviezdy je tá, ktorá je opatrená piatimi cípmi. Jej symbolický význam je značný. Jednotlivé cípy totiž znázorňujú štyri prírodné živly a jeden špecifický: oheň, vodu, vzduch, Zem a vesmírnu energiu. Údajne tiež odráža prirodzený cyklus života: narodenie, mladosť, dospelosť, staroba a smrť. A v neposlednom rade symbolizuje základné smery: dopredu, dozadu, doľava, doprava a hore, smer dole však chýba. V mágii sa päťcípa hviezda označuje ako pentagram. Ak je umiestnená doprostred kruhu, má veľký ochranný význam.

Svoj význam vo svete mágie má rovnako pravidelná hviezda s šiestimi cípmi. Tejto dokonalej šesťcípej hviezde sa prezýva hexagram. Symbolizuje predovšetkým prepojenie mužskej a ženskej energie v jeden jediný celok.

Aká cesta životom je tou vašou?
Hviezdy majú ukazovať správnu cestu. Ak si nie ste istí, spýtajte sa jednoducho veštice a poodhaľte tajuplný závoj svojho osudu.

veštice online