Čo všetko prezradí deň narodenia

Veštenie z dňa narodenia

Podľa dátumu narodenia konkrétneho človeka je možné zistiť veľa informácií nielen o ňom samotnom, ale aj o jeho budúcom osude. Svoju úlohu zohráva aj skutočnosť, koľkého dňa v danom mesiaci sa narodil.

Vďaka tomu sa môže aj ten, kto neovláda umenie veštenia, dozvedieť, čo dostal osudom do vienka.

Charakteristika podľa dňa narodenia

1. deň
Ľudia narodení prvého dňa v mesiaci sú silné osobnosti. Bývajú priebojní, ambiciózny a plní energie.

2. deň
Charakteristická býva veľká dávka empatie, jedná sa o citlivé osoby, ktorým nie je nešťastie druhých ľahostajné.

3. deň
Ten, kto sa narodil tretieho dňa v mesiaci, býva veľmi spoločenský, potrebuje okolo seba rodinu a priateľov. Naopak, samota mu nesvedčí.

4. deň
Títo ľudia bývajú pokojní a vnútorne vyrovnaní. Majú zrovnané priority a málokedy strácajú pevnú pôdu pod nohami.

5. deň
Charakteristická je túžba po slobode a nezávislosti, dodržiavanie predpísaných pravidiel býva problém.

6. deň
Ľudia citliví a vnímaví, ktorí v hĺbke srdca túžia po harmonickom živote a partnerstve.

7. deň
Pre siedmy deň v mesiaci je typická výrazná prevaha duchovna nad materializmom.

8. deň
Ide o nadané a prirodzene múdre osoby, ktoré sú často perfekcionistami vyžadujúcimi pevný poriadok.

9. deň
Ostatní ľudia sa k nim často obracajú pre radu. Práve múdrosť je totiž väčšinou ich najviac oceňovaná vlastnosť.

10. deň
Ľudia väčšinou hýriaci energiou, plní sviežeho elánu do života. Len tak niečo ich nerozhádže.

11. deň
Veľmi ľahko sa ich možno dotknúť, všetko si totiž príliš berú k srdcu. Práve vysoká citlivosť je pre nich typická.

12. deň
Sú to ľudia, ktorí sa narodili v šťastný deň. V živote sa im skutočne väčšinou darí po všetkých stránkach.

13. deň
Často sú to ľudia príliš citliví a zraniteľní, v mnohých situáciách neistí a s malým sebavedomím. Hoci majú talent, veľmi sa podceňujú.

14. deň
Ambiciózny a cieľavedomí jedinci, ktorí stúpajú po kariérnom rebríčku. Po materiálnej stránke sú väčšinou tzv. za vodou.

15. deň
Len ťažko ich dokáže niečo rozhodiť. Je pre nich charakteristická nebojácnosť a odvaha postaviť sa životným nástrahám.

16. deň
Asi najviac ich charakterizuje príslovie: “Čo na srdci, to na jazyku”. Sú skrátka veľmi úprimní a nevedia klamať alebo podvádzať.

17. deň
V spoločnosti bývajú obľúbení. Sú inteligentní a nechýba im ani dávka empatie k druhým.

18. deň
Títo ľudia majú veľký zmysel pre poriadok, nevedia dosť dobre podvádzať či klamať. Sú to spoľahliví jedinci s ochranárskymi sklonmi.

19. deň
Možno ich charakterizovať úslovím: “Pre rodinu”. Sú skrátka rodinnými typy.

20. deň
Ľudia narodení dvadsiaty deň v mesiaci majú od narodenia silnú intuíciu a často aj veštecké a iné nadprirodzené schopnosti.

21. deň
Sú obľúbení pre svoju nekomplikovanú povahu a ochotu pomáhať druhým.

22. deň
Vytrvalo a bez straty síl dokážu ísť za svojím cieľom a splnením snov. V prípade dostatočnej usilovnosti sa im to väčšinou podarí.

23. deň
Často sú kreatívni, nebaví ich stereotypná činnosť. Sú samostatní, ale majú radi spoločnosť.

24. deň
Veľmi priateľskí jedinci, ktorých si obľúbi snáď úplne každý. Milujú spoločnosť a stabilné prostredie.

25. deň
Ľudia narodení v tento deň bývajú veľmi skromní a nenároční.

26. deň
Je pre nich typická láskavosť a starostlivosť. Veľakrát ale aj túžba po nezávislosti, úplnej slobode a kariérnom raste.

27. deň
Tento deň narodenia odkazuje na mierumilovnosť, poctivosť a v neposlednom rade tiež na nekonfliktnosť. Sú to ľudia, ktorí sa prakticky nevedia hádať.

28. deň
Zle čitateľní jedinci, v ktorých nie je ľahké sa vyznať. Majú kladné i záporné vlastnosti.

29. deň
Tento deň narodenia podporuje hĺbku intuície a rozvoj mimozmyslového vnímania.

30. deň
Silní ľudia plní elánu do života, neboja sa bojovať za svoje ciele aj za nespravodlivosť voči iným.

31. deň
V spoločnosti bývajú veľmi obľúbení. Majú komunikačné schopnosti na vysokej úrovni.

Veštenie z dňa narodenia
Nielen deň narodenia je doslova studnicou zaujímavých informácií o konkrétnom človeku. Jeho osud sa totiž ukrýva aj v kartách, stačí si ich nechať vyložiť.

veštice online