Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR). Spolu s GDPR nadobudne účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu. V súlade s GDPR by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Kto údaje zbiera

Vaše osobné údaje zbiera spoločnosť ATLANET media s.r.o., IČO 28602242. Pri návšteve nášich stránok, ktoré prevádzkujeme a medzi nimi je aj www.vestenie.sk, používaní našich služieb v súvislosti s týmito stránkami, alebo odoberaním informačných e-mailov nám dávate k dispozícii svoje osobné údaje. Keďže s nimi ďalej pracujeme a používame ich, tak zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších sprostredkovateľov, alebo príjemcov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Pokiaľ sa vás to týka a budete sa chcieť s nami kontaktovať v priebehu spracovávania, môžete nás kontaktovať na e-mail: info@vestenie.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

E-mail – na e-mail zasielame obchodné oznámenia o tom, čo sa u nás deje a o službách, o ktoré ste prejavili záujem. Robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že vás tieto veci zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od posledného použitia služby. Ak ste sa prihlásili na odoberanie noviniek prostredníctvom e-mailu, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili a to po dobu 5 rokov od udelenia.

Znamenie podľa zverokruhu – bude sa zobrazovať len vám a slúži na to, aby sme vám prednostne zobrazovali a ponúkali obsah, ktorý je pre vás zaujímavý.

Môžete požiadať o ukončenie zasielania e-mailových správ. Sami sa potom môžete kedykoľvek odhlásiť v zápätí akéhokoľvek e-mailu.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok používame cookies a zaznamenávame vašu IP adresu. Cookies používame pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok napr. na zapamätanie stavu vyplneného formulára (aby ste nemuseli pri zlom zadaní neustále vypisovať to isté), po prihlásení, aby vám boli zobrazované relevantné informácie a podobne. Vnímame to ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Ak by sme nepoužívali cookies, nevedeli by sme, čo sa vám páči a v dobe internetu by sme nevedeli flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám, skrátka bez používania cookies by vaše surfovanie bolo pre vás omnoho nekomfortnejšie.

Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám
S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, nepredávame ich a ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávame len tak tretím stranám. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci (externé firmy), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Sprostredkovatelia a príjemcovia
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov a príjemcov, ktorí sa na dané spracovania špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Mediatex s.r.o. – poskytovanie audiotexových a Premium SMS služieb
Google – Google Analytics a Google AdWords
Mailchimp – zasielanie e-mailov
Facebook
ACTIVE 24, s.r.o. – hosting

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšiu aplikáciu či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takomto prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z e-mailových noviniek obmedzuje účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení, ale vaše osobné údaje stále zostávajú u nás).

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@vestenie.sk

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, alebo na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení. Budeme veľmi radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Audiotex a Premium SMS

veštice online