Studený Urán má na svedomí mnohé katastrofy

Urán a jeho magická symbolika

Vesmírne telesá ovplyvňujú dianie na Zemi. A nie inak je tomu aj v prípade Uránu, hoci je od nás táto planéta pomerne veľmi vzdialená. Význam má nielen v astronómii, ale aj v astrológii a jej pôsobenie možno využiť dokonca aj pri magických rituáloch.

Na Uráne poriadne mrzne

Urán je siedmou najvzdialenejšie planétou od Slnka. Nemá pevný povrch, je tvorený predovšetkým vodíkom a v menšej miere héliom (ale vnútri planéty sa pravdepodobne nachádza ľad a kamenie). A pretože je zároveň treťou vôbec najväčšou planétou, prezýva sa tiež plynný obor. Má dokonca jedno prvenstvo, je to totiž vôbec najchladnejšia planéta slnečnej sústavy. Teploty v jeho atmosfére sú dokonca nižšie ako 220 °C, z toho dôvodu sa niekedy označuje aj ako ľadový obr.

Urán má najmenej 27 mesiacov. Vedci zistili tiež 13 prstencov, ktoré sú tvorené veľkými balvanmi, tie sú však veľmi tenké a zle pozorovateľné. Samotnú planétu však môžu ľudia pozorovať priamo zo Zeme za priaznivých podmienok aj voľným okom. Preto bol známy Urán už v antických dobách, vtedy sa ale ešte verilo tomu, že sa jedná o hviezdu. Ako planéta slnečnej sústavy bol Urán rozpoznaný až v roku 1781.

Urán je planétou plnou zvratov

Každé vesmírne teleso má určité charakteristické vlastnosti. A práve k Uránu sa viažu zmeny. Často sa jedná o náhle zlomy, šokujúce a nečakané udalosti alebo dokonca katastrofy. Tie môžu byť rôzne – môže ísť o záplavy alebo požiare, ale aj ľudské nešťastie (autonehody, úrazy, rozchody i rozvody a bohužiaľ aj smrť). Preto je táto planéta charakteristická pre chaotické situácie, krízy, ale aj odpor, vzdor a nevypočítateľnosť.

To všetko je trochu smutná charakteristika, ale Urán ovplyvňuje tieto udalosti nie zo “zlomyseľnosti”, ale aby bol dodržaný prirodzený poriadok vo vesmíre, keď každý koniec znamená tiež začiatok niečoho nového a často lepšieho. Niečo staré zaniká, ale na druhú stranu niečo nové vzniká. A práve preto sa k planéte vážia aj revolúcia, vedecké objavy, oslobodenie, odpútanie sa, vývoj a pokrok. Teraz už snáď všetko vyznieva trochu lepšie v prospech tohto plynného obra.

Práve Urán je planétou, ktorá ovláda vedu a techniku, elektrinu a blesk. Zároveň mu podlieha astrológia a veľmi dôležitú úlohu hrá v mágii, patria mu totiž všetky magické rituály.

Aj keď sa javí ako bledo modrý, symbolicky k nemu patrí fialová farba. A z toho dôvodu tiež ametyst a ďalšie nerasty a minerály sfarbené do fialového odtieňa. Okrem nich k nemu patrí aj žltkastý jantár a z kovov ľahký hliník či tvrdý kobalt.

V rastlinnej ríši má vplyv najmä na mäsožravky, ďalej sa k nemu viaže bežnejšia reďkovka, orgován, dráč alebo napríklad rozrazil. Zo sveta fauny ovplyvňuje hlavne vtáctvo, z konkrétnych druhov to je napríklad lastovička alebo kukučka, ale prevažujú exotické druhy. Ovláda tiež niektoré zvieratá – okrem iného antilopu, kamzíka a kozorožcov.

A aké ľudské vlastnosti s ním súvisia? Asi nie je divu, že je to hlavne popudlivosť, vzdorovitosť, vzbury proti pravidlám a normám, nestálosť, výstrednosť, náhle zmeny v správaní. Zároveň má ale vplyv aj na originalitu, vynaliezavosť, nadšenie, chuť niečo tvoriť. S Uránom to preto nie je zase tak zlé, ako by sa mohlo zdať. Síce trochu radikálnym spôsobom, ale vždy vedie k niečomu novému.

Veštenie online
Telesá vo vesmíre majú vplyv na to, čo sa odohráva na Zemi. Dokonca sčasti riadi naše životy a môžu sa podieľať na našich činoch a rozhodnutiach. To možno využiť aj k nášmu vlastnému prospechu napríklad pri magických rituáloch. A práve veštica môže poradiť ako na to.

veštice online