Tarot, tarotové karty

Tarotové karty sú jednoznačne najvyužívanejším typom výkladových kariet. A to aj napriek tomu, že ich výklad vyžaduje hlboké znalosti a dlhodobé štúdium. Tarot je komplexným systémom, ktorý v sebe ukrýva veľkú múdrosť, ale nesie aj mnohé tajomstvá.

Tarot

Tajomstvom je zahalený samotný pôvod tarotových kariet. Isté je, že ich korene siahajú až do hlbokej minulosti staroveku. Sú spájané s egyptskou knihou mysticizmu zasvätenou bohu múdrosti a poznania. Existuje tiež prepojenie tarotu a hebrejskej kabaly. Karty si obľúbili stredovekí šľachtici, rovnako ako rosikruciáni alebo tajný Rád zlatého úsvitu. (Viac o pôvode tarotu.)

Dodnes budia magické tarotové karty veľa pozornosti a záujmu. Rad mystikov a veštcov nedá na tieto karty pre ich komplexnosť dopustiť.

Hľadáte odpoveď?

 • Tarotové karty uľahčia rozhodovanie o tých dôležitých aj menej dôležitých otázkach života.
 • Umožňujú nazrieť kamkoľvek, do akejkoľvek osobnej sféry.
 • Môžu pomôcť s riešením konkrétneho problému v oblasti osobnej, vzťahovej, rodinnej, profesijnej, finančnej alebo zdravotnej.
 • Poodhaľujú budúce udalosti, dávajú možnosti k voľbe budúcej cesty.
 • Umožňujú zmierniť negatívny vývoj udalostí a podporiť ten pozitívny.
Chcete využiť tarotové karty?

Tarotové karty predstavujú ucelený systém zahŕňajúci všetky otázky života. Ak chcete prostredníctvom kariet nahliadnuť na svoj život, nie je nič jednoduchšie ako kontaktovať niektorého z našich veštcov. Tarot je studnicou životnej múdrosti a skúsení kartári vám radi kúsok tejto múdrosti sprostredkujú.

Zavolajte do našej online veštiarne na telefón 0988 612 700.
Veštice a veštci sú tu pre Vás naživo 24 hodín denne.

Mapa života

Tarotové karty pozostávajú z celkom 78 listov. Ide o 56 listov Malej arkány a 22 listov Veľkej arkány. Každá karta nesie tiež energiu svojich symbolov.

Veľká arkána je údajne staršia, zobrazuje symbolickú mapu celého sveta, býva spájaná so Stromom života. Zobrazenie kariet je však zahalené rúškom tajomstva, ostatne už názov arkána pochádza z latinského “Arcanum” s významom “tajomstvo”.

Malá arkána karty Veľkej arkány dopĺňa, výklad rozširuje o konkrétne detaily. Viac.

Najznámejšie tarotové karty

 • Crowley (Thoth) Tarot – karty s hlbokým symbolickým významom, ktoré okrem iného Vyžadujú znalosti z astrológie a kabaly
 • Rider-Waite Tarot – jednoduchšie a prehľadnejšie karty, vhodné pre začiatočníkov
 • Zlatý Tarot – bohatšia a farebnejšia symbolika kariet je vhodná aj pre začiatočníkov
 • Osho Zen Tarot – tarot zameraný na poznanie seba samého a meditáciu

Výklad tarotu

Existuje niekoľko spôsobov výkladu tarotových kariet, od tých jednoduchších až po veľmi zložité. Vždy sa zvažujú jednotlivé pozície kariet Veľkej a Malej arkány. Potom sa kartár zameriava na vzťahy kariet medzi sebou. Tak sa dá dopátrať až ku konkrétnej a úplnej odpovedi.

Tarotové karty vždy odpovedajú symbolicky. Nedávajú konkrétny opis, neoznámia žiadne mená, adresy ani iné dáta. Tiež nemôžu dať konkrétnu lekársku diagnózu. Spravidla nehovoria výslovne áno alebo nie. Naznačujú možnosti, riešenia, cesty a spôsoby. Rozhodnutie o vlastnom živote je však na každom.

Dôležitá je otázka, na ktorú sa kariet pýtame. Na výklade kariet býva definovanie otázky práve to najťažšie. Mala by byť konkrétna a nemala by vyžadovať iba odpoveď áno alebo nie.

Najčastejšie otázky, ktoré karty môžu zodpovedať:

 • Ako vyriešiť nejaký konkrétny problém?
 • Ako sa bude vyvíjať daná situácia?
 • Aké sú okolnosti určitej situácie?
 • Aké sú príčiny určitej udalosti?
 • Aké sú detaily a pozadia určitého vzťahu?
 • Ako dosiahnuť vytýčený cieľ?
 • Ako sa rozhodnúť v konkrétnej situácii?
Výklad tarotových kariet online

Potrebujete zodpovedať niektorú z vyššie uvedených otázok? Musíte sa rozhodnúť, ako vyriešiť nejakú konkrétnu situáciu? Potrebujete poradiť?

Obráťte sa na niektorú z našich kartárok, ktorá pracuje s tarotovými kartami. Prostredníctvom kariet vám môžu pomôcť pri riešení mnohých rozličných problémov.

Čítať ďalej:

veštice online