Všeobecné podmienky

Stránky prevádzkuje spoločnosť ATLANET media s.r.o., IČO 28602242.

Ezoterické služby po telefóne (ďalej len: Služby) zabezpečuje:
Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava 3.

Služby sú dostupné len od 18 rokov!

Ceny volania a SMS

Cena za minutu hovoru je 1,6 € pri císlach 0988 612 XXX a 2 € pri císlach 0988 700 XXX.

Prostredníctvom SMS veštenie vznikajú pre užívateľa náklady, ktoré sa skladajú z nákladov účasti v chat systéme a z poplatkov pripojenia sa a používania mobilného spojenia. Náklady v chat systéme sú 1,6 € s DPH za každú prijatú SMS. Náklady spojené s používaním mobilného spojenia vyplývajú z cenníkov jednotlivých mobilných operátorov.

Všeobecné podmienky poskytovania audiotexových služieb spoločnosti Mediatex s.r.o.

veštice online