Merkúr – planéta komunikácie

merkur

Astrológia je založená na význame jednotlivých planét, zohľadňuje konkrétne postavenie danej planéty v určitom okamihu, ale aj konštelácie planét navzájom. Hoci astrologické rozbory zvažujú vždy nielen samotnú planétu, ale aj postavenie planét okolo nej, každá planéta si nesie svoj špecifický význam.

Každá planéta vyžaruje určitú energiu a sama o sebe nám niečo oznamuje. Pokiaľ ide o oznamovanie samotné, to patrí k planéte Merkúr. Merkúr je totiž planétou komunikácie a oznamovanie samozrejme ku komunikácii patrí.

Posol Bohov, dvojitá planéta

Mytológia spájala každú planétu s konkrétnym bohom. Merkúr bol v tomto smere výnimkou. Nebol samotným bohom, ale prostredníkom bohov. Bol to posol bohov. Dodnes je takto interpretovaný význam planéty Merkúr.

Merkúr nie je vládcom, ale sluhom, sprostredkovateľom oznámení medzi bohmi a ľuďmi. Predstavuje tiež spojenie dvoch protichodných princípov – princípu ženského a mužského. Je tak vlastne dvojitou planétou.

Ako planéta komunikácie v sebe Merkúr nesie efektívne oznámenie, teda zložené z toho, čo niekto hovorí, odovzdáva, súčasne s tým, čo druhý počuje, ako počúva a správu prijíma.
Merkúr sa však stará aj o zjednotenie mnohokrát protichodných myšlienok, zjednotenie mysle, ktoré vedie k životnej múdrosti a spokojnosti.

Symbol intelektu, planéta rozumu

Merkúr je planétou komunikácie, ale aj rozumu a myslenia. Symbolizuje duchovnú činnosť a intelekt. Vyzdvihuje úlohu mysle, ktorá presvetľuje ľudský život. Merkúr vo svojom oznámení tiež predkladá obraz nášho intelektu. Ukazuje, ako pracuje naša myseľ, ako človek vníma iných, ako triedi svoje myšlienky, porovnáva svoje vnemy a pocity, ako počúva svoju intuíciu. Merkúr ovláda nielen mozog alebo jazyk, ale aj sluch.
Merkúr je ochrancom diplomatov, spisovateľov, novinárov, tiež politikov, hercov alebo zlodejov. Pokiaľ ide o charakterové vlastnosti, viaže sa k Merkúru inteligencia, bystrosť, dôvtip alebo manuálna zručnosť. Môže ísť tiež až o prešibanosť, či povýšenosť.

Oznámenia Merkúru

Ak vás planéta Merkúr učarovala a hľadáte oznámenie, ktoré vysiela priamo k vám, môže znieť ako: “načúvajte sami sebe”. Možno máte pocit, že vám druhí nerozumejú a že vás nechápu. Skúste najprv porozumieť sami sebe, zamerať sa na svoje konkrétne oznámenie, poskladať myšlienky do slov, a až potom ich všetky odovzdať druhej strane.

Zaujíma vás posolstvo planéty Merkúr a ďalších planét?
Obráťte sa na niektorého z našich profesionálnych astrológov, iste vám budú užitoční, nielen v komunikácii s druhými, ale aj s počúvaním svojich vlastných myšlienok a pocitov.

Astrológia vám pomôže interpretovať posolstvo jednotlivých planét, nielen Merkúru, ale aj tých ďalších. Astrologický rozbor vám tiež vyloží, čo znamená vzájomná konštelácia planét. Dokáže vám povedať, čo z toho sa týka konkrétne vášho života. Stačí len zavolať na 0988 612 700.

veštice online