Mars – ohnivá planéta

mars

Hoci je Mars, hneď po Merkúre, druhou najmenšou planétou slnečnej sústavy, patrí k tým najznámejším. Možno je to tým, že susedí s našou planétou, možno jeho pevným horninovým povrchom alebo tým, že je často spájaný s mimozemskou civilizáciou (ešte na začiatku 19. storočia o živote na Marse seriózne hovorili aj vedecké kruhy).

Môže to byť tiež výbušnosťou Marsu a jeho dravou ohnivou silou. Mars je typický vysokými sopkami, ktoré mu tiež dávajú jeho červenú farbu. Aj preto býva spájaný s ohňom a je mu prisudzovaná až ničivá sila.

Ničivá sila i tvorivá energia

Mars však v sebe nesie ako ničivú, tak tvorivú energiu. Je to s ním podobne ako s ohňom – môže to byť veľmi dobrý sluha, ale tiež nadmieru zlý pán. Jeho energia sa dá poňať negatívne i pozitívne, je nebezpečná aj užitočná.

Ak je energia Marsu vedená rozumom a citmi, pokiaľ je nasmerovaná k úžitku, pomáha v mnohých ohľadoch. Mars môže byť očistným ohňom, môže byť tiež planétou plodnosti, hybnou silou, podnetom k tvorivej aktivite. Mars dáva vášeň, ale na druhej strane tiež vášnivú útočnosť alebo nezdravú túžbu po ovládaní druhých, túžbu po surovej moci. Oheň Marsu môže druhých priamo spaľovať, nie len hriať.

Planéta vojny

Mars symbolizuje aktivitu a činnosť. Je planétou vojny a boja, moci, agresivity, ale aj odvahy, sily a mužnosti. Už názov planéty odkazuje na rímskeho boha vojny. Starorímsky boh Mars bol tiež patrónom vojakov. S bohom vojny spájali planétu Mars aj iné kultúry, napríklad starí Gréci alebo Babylončania. S bohom vojny spája Mars tiež hinduistická mytológia.

Symbolom Marsu je kruh s šípkou smerujúcou šikmo nahor. Tento symbol má zobrazovať tiež štít a kopiju, ktoré patrili k rímskemu bohovi vojny. Dodnes ho však poznáme aj z biológie, kde označuje mužské pohlavie. Tento symbol nájdeme tiež v alchýmii. Spája sa tu s prvkom železa, kovom, ktorý s Marsom spája jeho charakteristická červená farba.

Planéta hrdinov i tyranov

Astrológia spája planétu Mars s energiou, silou, tvorivosťou, túžbou po moci, vysokými ambíciami, odvahou, tiež sebaistotou až agresivitou. Ide prevažne o mužské vlastnosti. Ak človek vie ovládať svoje mužské vlastnosti a svoju vlastnú silu, môže sa stať hrdinom. Mars tvorí hrdinu, podporuje výkonnosť a telesnú zdatnosť. Dáva mužom tiež vášeň a robí z nich veľkých milovníkov. Na druhej strane môže vplyv Marsu prerásť až v agresivitu a krutosť. Mars dáva ľuďom aj násilnícke sklony.

Mars sa viaže k profesiám ako sú vojaci, ale aj chirurgovia alebo športovci.

Čo vnáša Mars do vášho života?
Je Mars planétou vášho života? Aký má vplyv na vašu životnú cestu a aké vlastnosti prináša v súvislosti s postavením ďalších planét? Aký význam prináša Mars priamo vám? To sa môžete dozvedieť prostredníctvom profesionálneho astrologického rozboru. Je vám dostupný na telefóne 0988 700 888.

veštice online