Osudové číslo

Numerológia – životné (osudové) číslo

Medzi najdôležitejšie čísla popri dni narodenia patrí i tzv. životní alebo inak osudové číslo. Získame ho súčtom celého dátumu narodenia. Výklad z dátumu narodenia Vám predstaví, kto ste a ukáže Vám vaše vrodené vlastnosti a vaše životné postoje. Je to nezmeniteľná časť Vašej osobnosti. Toto číslo sa vypočítava z dátumu narodenia.

Od automatického výpočtu nemožno očakávať, že sa bude rovnať výkladu skúseného numerológa. Pokiaľ chcete pripraviť podrobný numerologický výklad, obrátte sa na jedného z našich odborníkov.

Vypočítajte si Vaše životné číslo …

Zadajte svoj dátum narodenia:

Deň : Mesiac: Rok:

Vaše životné číslo je číslo:

Čo Vaše životné číslo znamená?

Vaše osudové číslo je 1.
Má sklon k vodcovstvu. Má odvahu a inšpiráciu. Je aktívny a tvorivý. Prednosť dáva individuálnemu úspechu. Schopnosť presadiť sa vlastnou iniciatívou a vôľou uspieť. Je potrebné venovať viac času druhým. Je dobré ju chváliť. Rada dominuje. Riadiace schopnosti. Niekedy dosiahne slávu alebo spoločenské postavenie. Pozor na nadradenosť a tvrdohlavosť. Osobná váhavosť a problémy v hľadaní vlastnej cesty. Malá pomoc a podpora zvonka. Osamelosť.

Vaše osudové číslo je 2. 
Táto osoba je znášanlivá. Láskavá a vyniká veľmi dobrou intuíciou, ktorú môže využívať pri svojej činnosti. Je dobré načúvať druhým, mať trpezlivosť a učiť sa umeniu diplomacie. Nedostatok odvahy k realizácii plánov. Iniciatívu prenecháva druhému. Od partnera potrebuje oddanosť. Dôležité sú vzťahy, priateľstvo a citový a partnerský život. Dokáže dobre uzmierovať osoby, ktoré sú v spore. Úspech v spolupráci s druhými.
Lipnutie na majetku. Pozor na malichernosti. Môže sa prejaviť určitá pasivita a sklon poddať sa okolnostiam. Pozor na podriadenosť a precitlivelosť. Zle sa vyrovnáva so stresom. Okolo seba potrebuje kľud a pohodu, inak sa stane roztržitou a nervóznou. Často sa vyhýba akejkoľvek forme vedenia a zodpovednosti.

Vaše osudové číslo je 3.
Táto osoba je mentálne čulá a má činorodú myseľ. Je tvorivá, originálna a má dobrú obrazotvornosť. neznáša nudu. Rada spolupracuje s druhými ľuďmi. Vyniká osobným kúzlom a vtipom. Je kritická k druhým a preto je potrebné učiť sa určitej diplomacii. Pre aktívnu činnosť potrebuje pracovať bez zábran a s voľnosťou. Veľmi rada pracuje vo dvojici. Často sa stáva, že lepšie pracuje pod vplyvom stresu, ktorý aktivuje jej mentálnu energiu. Obvykle má rýchly úspech. Je treba mať viac ctižiadostivosti a otvoriť sa. Je vynaliezavá a nápaditá pri riešení problémov. Ľahké nadväzovanie kontaktov, niekedy ale povrchné. Rýchlo sa rozhoduje, avšak nie vždy správne.
Pozor na nekľud, roztržitosť, prílišnú výbušnosť, popudlivosť, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančného života. Pozor na neopatrnosť.

Vaše osudové číslo je 4.
Dosiahne pracovné úspechy vďaka svojej vytrvalosti a systematickej práci. Dôležitá je dôslednosť a poriadok. Úspech v neskoršom veku a po pomerne usilovnej práci. Dôležitá je trpezlivosť. Táto osoba je praktická a konzervatívna. Nemá chuť na zmeny, aj keď nemá rada monotónny život. Je obvykle fyzicky zdatná a preto dáva prednosť činnostiam, kde uplatní fyzickú silu a obratnosť. Je pracovitá. Potrebuje istotu vernosti partnera.
Pozor na nedbanlivosť a zúžený pohľad na život. Opatrnosť pri rozhodovaní. Pozor na to, aby to, čo prežíva, neobracala dovnútra, čo pôsobí na nervový systém, preto je dôležité uvoľňovanie energie. Môže sa objaviť nedostatok sebaistoty.

Vaše osudové číslo je 5.
Táto osoba potrebuje pohyb, zmeny a rada cestuje. Vyhľadáva slobodu a dobrodružstvo. Je prístupná novým veciam a myšlienkam. Má vodcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózna, avšak veľmi citlivá a vyhýba sa rutine a nude. Imponujú jej ľudia, ktorí ju dokážu získať v nejakej oblasti.
Nepodliehať okamžitým nápadom, nestálosti, sklonu k nervozite a nekľudu. Je dobré udržať rovnováhu v citovej, profesionálnej a finančnej oblasti. Nemá rada pravidlá a obmedzenia a nemožno ju k ničomu donútiť. Pozor na nehody.

Vaše osudové číslo je 6.
Táto osoba bude veľmi často pred voľbou a je potrebné dobre sa rozhodovať tvárou v tvár vznikajúcim príležitostiam. Partnerstvo, rodina, domov sú základom pre úspech. Rada pomáha druhým. Potrebuje partnera, ktorý splní jej predstavy. Túži po harmonizácii vzťahu. Obvykle sú láska a manželstvo úspešné. Je však potrebné nájsť ochotu k ústupkom. Často má zmysel pre obchod a príklon k estetike alebo umeniu. Pravidelnejšie sa venovať zdraviu. Kladie dôraz na materiálnu stránku života. Je veľmi dôležité ujasniť si, čo je dobré a čo je zlé a pochopiť, že zmyslom prekážok je posilniť a preveriť vôľu. Dôležité je uznanie, láska a pod., ktorá rozvíri jej sebadôveru.
Pozor na váhavosť, roztržitosť a netoleranciu. Prílišná snaha o dokonalosť a , roztěkanost a netoleranci. Přílišná snaha po dokonalosti a nedotklivosť.

Vaše osudové číslo je 7.
Táto osoba dáva prednosť duševnej práci. Je snaha realizovať sa v skutočnom kvalitnom živote a vyvíjať sa prácou na sebe samom. Pre svoj život potrebuje priateľstvo. Manželstvo môže byť neľahké, pretože chce byť nezávislá. Dochádza k nečakaným zmenám v živote. Nič nerobiť silou. Pre úspech je potrebné dobre vnímať druhých a život a rozvíjať sebadôveru. Priateľstvo a vzťahy hrajú hlavnú rolu. Realizácia materiálnych cieľov je obtiažna, aj keď peniaze prichádzajú nečakaným spôsobom. Môže sa objaviť sklon k štúdiu, duchovnému životu alebo veľké cesty. Dobre pôsobí vidiek, hory alebo more. U tejto osoby sa môže prejaviť liečiteľské nadanie vo všetkých smeroch ako je fyzický, emocionálny i duchovný smer.
Pozor na pesimizmus a prílišnú strohosť. Nedostatok realizmu. Pozor na samotu. Dôležitá je nezaujatosť.

Vaše osudové číslo je 8.
Táto osoba je ctižiadostivá. Túži po moci a peniazoch. Riskantné cesty jej prinesú úspech. Problémom je niekedy nedostatok odvahy, odolnosti a duševnej rovnováhy. Má dobré riadiace a organizačné schopnosti. Je húževnatá, vytrvalá ale konzervatívna. Pre túto osobu je dôležité pochopiť rovnováhu v životnej existencii. Je potrebné pochopiť príčiny a následky. Je potrebné udržať v rovnováhe dávanie a branie, materiálny majetok neprinesie kľud ani uspokojenie, pokiaľ nebude na prospech ostatným. Má silný charakter a vôľu prekonávať prekážky.
Pozor na zneužívanie moci, ktorá môže mať vážne dôsledky, útočnosť, tvrdosť, neznášanlivosť a netrpezlivosť. Je dobré naučiť sa čakať na úspech, inak vzniká riziko značných neúspechov. Nikdy nestrácať zo zreteľa zmysel pre slušnosť a úctu k druhým, inak hrozia finančné alebo právne problémy. Má osobe vysokú mienku a je vyberavá. Je náladová. Nehody alebo problémy so zdravím môžu byť brzdou v rozvoji.

Vaše osudové číslo je 9.
Táto osoba hľadá ideál. Bude podnikať cesty, aby získala skúsenosti a stretnutia s významnými ľuďmi. Má vysokú úroveň mentálnej energie a všetky úskalia a problémy zvládne. Je dobré, keď zvýši oddanosť veci, citlivosť a odvahu. Idealistický prístup k sebe a okoliu. Je zodpovedná. Niekedy si neuvedomuje hĺbku svojej múdrosti. Nie je pre ňu nutné zvýšené materiálne zabezpečenie. Láska, pravda a priateľstvo, to je veľmi dôležité. Potreba dávať mnohé za seba v prospech druhých. Občas nečakaný úspech a realizácia veľkých plánov, a to v dobe zrelosti. Široká komunikácia s verejnosťou alebo zahraničím. Ľahko sa učí.
Pozor na sklon k ilúziám, vypätej citovosti, náladovým a prehnaným reakciám. Sklon k citovému napätiu a psychickým výstrelkom.

Vaše osudové číslo je 11.
Táto osoba je ambiciózna a inteligentná. Môže dosiahnuť veľký úspech ale aj krach. Je nadaná a má sklon k víziám. Dokáže využívať inšpirácie zhora. Je potrebná trpezlivosť a vyrovnanosť a ďalej viac vôle. Je citlivá a tvorivá. Je potrebné naučiť sa správne hodnotiť svoje emócie a otrasy.
Pozor na netrpezlivosť, nepochopenie druhého, tvrdosť a nezmieriteľnosť. Pozor na nedorozumenia, na stresové situácie a premenlivý materiálny život. Pozor, aby svoje neobyčajné schopnosti nevyužívala len na hromadenie majetku.

Vaše osudové číslo je 22.
Táto osoba má snahu po kolektívnej činnosti. Má vysokú inteligenciu. Osobný život je na druhom mieste. Má túžbu budovať pre druhých. Vidí ďaleko a v širokých súvislostiach. Má inšpiráciu a silu. Je dobré načúvať svojmu vnútornému hlasu. Snažiť sa o ľudský prístup. Pozor na duševnú preťaženosť až pobláznenie. Vyhýbať sa nesústredenosti.

veštice online