Venuša, zornica alebo večernica?

venuse

Venuša je menom gréckej bohyne lásky a krásy, ale aj menom planéty lásky. Svoje meno planéta dostala podľa toho, ako jasne svieti na oblohe. Okrem Mesiaca nie je medzi hviezdami jasnejší objekt. Venuša je krásnou ozdobou nočnej oblohy. Jej krásu možno obdivovať večer alebo ráno. Aj preto sa jej hovorí tiež zornica alebo večernica.

Sestra Krajina

Venuša býva niekedy označovaná tiež ako sestra Zeme. Je totiž planéte Zem podobná, svojou veľkosťou, objemom i hustotou. Odhaduje sa, že obe planéty vznikli v rovnakej dobe, majú rovnaký pôvod. Okrem toho je Zemi najbližšie. Ľudským okom možno však pozorovať len hustú atmosféru, ktorá celú planétu Venušu obklopuje.

Ženská planéta

Venuša je planétou lásky a krásy, jednoznačne sa spája s ženským princípom. Nesie v sebe celý rad ženských prvkov – vedľa lásky a krásy ide aj o harmóniu, estetické cítenie, umenie, citlivosť alebo radosť a blahobyt. Planéta leží v sektore lásky. V horoskope vyjadruje tiež záľuby. Môže sa spájať aj s márnivosťou, lenivosťou alebo vulgarizmom.

Venuša v horoskope

Venuša prebúdza lásku, ale aj súcit. Dokáže harmonizovať vzťahy. Vyrovnáva rozdiely medzi partnermi, ale aj jednotlivými ľuďmi celého ľudstva. Nesie v sebe tiež prirodzenú zmyselnosť. Vplyv Venuše sa odráža vo vzťahoch, v správaní k ostatným, ale aj v správaní ostatných voči nám. Premieta sa aj do príťažlivosti človeka pre ostatných.

Venuša ukazuje na to, ako vieme milovať a prejavovať svoje city. Vypovedá aj o tom, ako nadväzujeme vzťahy, kto nás priťahuje a kto nie.

Venuša v osobnom horoskope poukazuje na citovo orientovaného človeka. Často ho tiež priťahuje krása a umenie. Vyznáva pohodlie. Pokiaľ ide o muža, prináša mu Venuša schopnosť vnímavosti a empatie. Muž pod vplyvom Venuše bude ovládať komunikáciu, bude taktný a zdvorilý. Nebude mu chýbať ani radosť zo života.

Planéte Venuša trvá 225 dní, než prejde všetkými znameniami horoskopu. V jednom znamení zotrvá asi 19 dní. Najsilnejšie sa Venuša prejavuje v znamení Býka, Váh a Rýb. Naopak ju oslabuje znamenie Barana alebo Škorpióna (znamenia pod vplyvom Marsu). Láska sa potom môže meniť v nezdravú túžbu, túžbu po opojení a zmyslových pôžitkoch. Môže ju vystriedať tiež ľahostajnosť a sebectvo. Krása sa môže poškodiť až do roviny márnivosti, lenivosti a neporiadku.

Ako ovplyvňujú planéty váš život?

Celý horoskop je postavený na pôsobení jednotlivých planét. Postavenie planét v okamihu vášho narodenia ovplyvňuje vašu osobnosť, správanie i vnímanie sveta. Môže vypovedať mnohé o vašom živote a môže vám byť užitočná nielen v oblasti lásky, ale aj mnohých ďalších sférach.

Veštěnie cez telefón
Chcete vedieť viac? Zaujíma vás, ako planéty ovplyvňujú váš život? Máte záujem o osobný horoskop? Obráťte sa na našich skúsených astrológov, odovzdajú vám posolstvo hviezd určené len a len pre vás.

veštice online