Astrológia – kráľovná ezoterických náuk

Astrológia, je historická disciplína, často označovaná dokonca ako kráľovná ezoterických náuk. Opiera sa o základný ezoterický princíp, kľúč hermetickej filozofie: “To, čo je dole, je rovnaké ako to, čo je hore. A to, čo je hore, je rovnaké ako to, čo je dole. “V prípade astrológie je tým hore mienená hviezdna obloha, tým dole pozemský život.

planety

Astrológia umožňuje prostredníctvom pozorovania a skúmania prístupných zákonitostí, odhaliť aj informácie bežne neprístupné. Prenáša univerzálne platné symboly do praktickej roviny.

Chcete pochopiť posolstvo hviezd?
Zaujíma vás, ako vám môže byť astrológia užitočná v bežnom živote? Nechajte niektorého z našich profesionálnych astrológov zodpovedať otázky, ktoré vás trápia. Budete prekvapení, čo všetko môžu hviezdy odhaliť a ako hlboko sa k vám prihovárajú.

Príroda v pohybe

Astrológia zachytáva rytmus prírody a tiež to, ako tento rytmus pôsobí na dianie na Zemi, na každého jednotlivého človeka. Vesmír, najmä slnečná sústava je z hľadiska astrológie prírodou v pohybe. Ide o živý systém, ktorý sa neustále vyvíja. Je prepojený natoľko, že zmena akejkoľvek časti systému sa prejaví aj na celku, a naopak. Prepojený je nielen priestor, ale aj čas. Astrológia sa tak môže pozerať do budúcnosti rovnako ako do minulosti.

Astrológia sa zaoberá postavením planét, resp. planét, Slnka a Mesiaca v konkrétnom okamihu, z konkrétneho miesta na Zemi. Každá planéta si pritom nesie svoj význam. Má pôvod v gréckej mytológii, v ktorej sú planéty spájané s božstvami. Každá planéta náleží určitému Bohu, nesie jeho vlastnosti a rovnako tak i vlastnosti ľudské. Je spájaná aj s konkrétnym znamením zverokruhu.

Astrológia interpretuje symbolický význam planét a ich konštelácií.

Symbolický význam planét

  • Slnko (znamenie Leva) – býva spájané s mužským princípom, rozumom a vlastným egom.
  • Mesiac (znamenie Raka) – je symbolom ženskosti, inštinktov a citov.
  • Merkúr (znamenie Panny a Blížencov) – je planétou rozumu a komunikácie.
  • Venuša (znamenie Býka a Váh) – je planétou lásky a krásy.
  • Mars (znamenie Barana) – je symbolom aktivity, odvahy a boja.
  • Jupiter (znamenie Strelca) – je planétou múdrosti a blahobytu.
  • Saturn (znamenie Kozorožca) – je planétou prekážok a povinností.
  • Urán (znamenie Vodnára) – symbolizuje zmenu, v pozitívnom i negatívnom zmysle.
  • Neptún (znamenie Rýb) – je planétou božstva, symbolizuje vyššiu moc.
  • Pluto (znamenie Škorpióna) – symbolizuje večný kolobeh života.

Viac o význame jednotlivých planét nájdete v samostatnom článku: Planéty a ich význam v horoskope.

Horoskop

Konkrétne postavenie planét v danom okamihu, viditeľné z daného miesta na Zemi sa zrkadlí v horoskope.

Každá planéta ožíva prostredníctvom jedného z dvanástich znamení zverokruhu, ktoré rozdeľujú rok na dvanásť rôznych období. Hoci má každé znamenie priradenú určitú planétu, detailný horoskop zohľadňuje každú z planét, ktorá sa v danom okamihu nachádza na určitom mieste, v konkrétnom postavení voči ostatným planétam.

Alebo inak: každá planéta ovplyvňuje svojou energiou život na Zemi – s ohľadom na aktuálne znamenie zverokruhu, ktoré predstavuje akýsi filter jej pôsobenia. Svoju úlohu zohráva aj postavenie danej planéty voči ostatným.

Ako ovplyvňujú planéty váš život?
Túto otázku vám dokáže zodpovedať skúsený astrológ. K dispozícii je aj na telefóne. Stačí zavolať na 0988 612 700 aby ste sa dozvedeli to, čo z postavenia hviezd sami nevyčítate.
Čítať ďalej:

veštice online