Znamenia zverokruhu – charakteristika

Znamenie, v ktorom stojí Slnko v čase narodenia, je hlavné slnečné znamenie. Toto znamenie predstavuje základné povahové rysy človeka, jeho predpoklady a potenciál.

Povaha človeka je súčasne ovplyvnená ďalšími znameniami, v ktorých stoja jeho hlavné planéty: Luna, Merkúr, Venuša a Mars. Aj tie hrajú svoju rolu, takže každý človek je kombináciou niekoľkých znamení.

Tu si môžete prečítať základné charakteristiky vašich lunárnych znamení.

Tieto charakteristiky sú spracované veľmi všeobecne, sú robené len pre 12 slnečných znamení, ale ako sami dobre viete, nemáme len 12 typov ľudí – typov a kombinácií je nekonečne veľa! Preto kto chce mať naozaj individuálny horoskop svojej osoby, nech si u našich astrológov nechá vypracovať svoj osobný horoskop.

veštice online