Plynný obor Saturn je planétou, ktorá toleruje násilie

saturn

Tak ako každá iná planéta, tiež Saturn ovplyvňuje dianie na Zemi. A to nielen z hľadiska astronómie, ale aj astrológie, ezoteriky a mágie. Táto planéta sa v tomto smere ale bohužiaľ nemôže chváliť príliš veselými vlastnosťami, je tomu presne naopak.

Niečo málo z teórie

Saturn je jednou z planét slnečnej sústavy, je na šiestom mieste vo vzdialenosti od Slnka. Ide o rozmerovo veľkú planétu, dokonca viac ako 700x väčšiu ako naša Zem. Je možné ju sledovať nielen pomocou ďalekohľadov, ale aj voľným okom. Preto je tiež známa už od staroveku a možno ju poznali ľudia už v praveku. Jej povrch nie je pevný, ale je tvorený plynmi, v ktorých prevláda vodík. Saturn má mnoho výrazných prstencov. Tie sú tvorené hlavne kameňom, prachom a kúskami ľadu. Má tiež veľký počet mesiacov, tých je pravdepodobne neuveriteľných 62. Asi najznámejší a najväčší z nich sa volá Titan.

Aj táto planéta má ročné obdobie, ale striedajú sa tu iba dve – leto a zima. Je to podľa toho, ako je práve naklonená smerom k Slnku. A pozor, nie je to ako u nás, ročné obdobia sa tu totiž striedajú až po dlhých 15 rokoch!

Saturn v mágii a ezoterike

Tiež Saturn je podobne ako ostatné planéty slnečnej sústavy dôležitým vesmírnym telesom, ktoré má veľký význam v astrológii, mágii a ezoterike. Veľakrát je považovaný za pomerne nepriaznivú planétu, odkazuje na naše povinnosti, záväzky, ktoré sa musia splniť, dôslednosť a zodpovedné správanie.

Saturn vládne sobote, veľakrát to tak bohužiaľ nie je, ale práve v tento deň by sme sa mali zamerať skôr na tie vážnejšie a menej príjemnejšie záležitosti, súvisí s tým napríklad plnenie restov, ktoré dlho odkladáme, robenie činností, ktoré nepatria k našim obľúbeným alebo splnenie sľubov alebo splatenie dlhov, ktoré nám už príliš dlho trvajú.

Aj z hľadiska symboliky súvisí so Saturnom pomerne veľa nie príliš radostných vlastností. Uveďme aspoň tie hlavné. Sú to izolácia a osamotenosť, chlad, deštrukcia, depresia, pocit frustrácie, stres, nedôvera, negativizmus. Je aj symbolom staroby a smrti. Údajne tiež “pripúšťa” zlo, ale len po určitú chvíľu, neskôr zasiahne a zlé skutky potrestá.

Ale aby nebolo všetko len smutné, s týmto plynným obrom sú previazané aj niektoré charakterové vlastnosti, ktoré považujeme skôr za kladné: neprelietavosť, zmysel pre poriadok a pravidlá, vytrvalosť, praktickosť.

So Saturnom súvisia ťažké alebo temné kovy a nerasty, konkrétne je to najmä olovo a sopečné sklo – obsidián alebo magnetovec.

Vzhľadom k tomu, že Saturn je považovaný skôr za negatívnu planétu, z rastlinnej ríše k nej náležia tie druhy, ktoré sú jedovaté alebo majú halucinogénne účinky, prípadne inak narúšajú psychiku. Do tejto kategórie patria okrem iného konope, tis, bolehlav, ľuľkovec alebo prvosienka.

Ďalej sem spadajú aj tie rastliny, ktoré majú tmavé alebo čierne korene, môžu byť tiež tmavo sfarbené plody (napríklad figovník).

Z fauny sa k tomuto plynnému obrovi viažu tvory hlavne nočné, samotárske, prípadne tiež hlúpe. Menovite uveďme napríklad myš, červy, sovu, medveďa alebo netopiera.

A aké vlastnosti človeka Saturn ovplyvňuje? Nie je prekvapivé, že je to napríklad neznášanlivosť, ľahostajnosť, emočná chlad, mrzutosť, lakomosť, tvrdohlavosť, neústupnosť, popudlivosť alebo dokonca pomstychtivosť a ľstivosť.

Neviete si rady s aktuálnou životnou situáciou?
Nielen vesmírne telesá majú schopnosť ovplyvňovať udalosti na Zemi a správanie nás samotných. Ak si práve neviete rady s aktuálnou životnou situáciou a riešite ťažkosti, pomôcť môže veštica. Tá dokáže nahliadnuť do podvedomia a odhaliť skrytú pravdu.

veštice online