Druhy astrológie

Súčasná podoba astrológie vznikla dlhodobým vývojom, kedy sa hľadali súvislosti medzi dianím na oblohe a dianím na Zemi, keď sa pohyby hviezd dávali do spojitosti s jednotlivými životmi a osudom ľudských bytostí.

Astrológia pracuje na základe synchronicity, teda princípu: “ako hore, tak dole; ako dole, tak hore. “Na ten okrem iných upozorňoval významný psychológ 20. storočia Carl Gustav Jung svojím termínom” zmysluplné náhody “. Podľa Junga náhoda ako taká neexistuje.

Všetky náhody majú svoj zmysel, všetko, čo v živote zažívame má s niečím súvislosť, z hľadiska astrológie ide o súvislosť s pohybom nebeských telies. Napriek tomu súčasná moderná astrológia nie je deterministická alebo fatalistická. Hoci úplne nezavrhuje osud a pracuje s karmou, dáva astrológia človeku väčšinou tiež slobodnú vôľu a možnosť stať sa tvorcom svojho života.

Z hľadiska deterministického rozlišujeme:

  • prediktívnu astrológiu
  • evolučnú astrológiu

Prediktívna astrológia je založená na predikčnej úlohe. Zakladá si na predurčenosti a osude. Pevne odpovedá na otázky ohľadom budúcnosti a budúcich udalostí, napríklad “Kedy uzavriem sobáš?”

Evolučná astrológia neberie osud ako pevne daný, nepracuje s predurčenosťou. Predkladá otázky, ktoré nám vyjaví život sám. Prezentuje témy, ktoré budeme riešiť. Je to astrológia orientovaná na voľbu.

Máte otázky alebo ich ešte len hľadáte?
Hľadáte riešenie aktuálnej životnej situácie alebo vás zaujíma, s akými výzvami sa ešte len budete stretávať? Oboje dokáže zodpovedať skúsený astrológ, ktorého nájdete medzi našimi odborníkmi. Vyberte si toho svojho z našej ponuky a zavolajte. Dozviete sa viac, než by ste čakali.

Astrológia nie je len jedna

Astrológia je širokým pojmom, ktorý má ďalekosiahle praktické využitie.

Z hľadiska pôvodu rozoznávame západnú astrológiu, indickú, čínsku astrológiu a mnohé ďalšie (viac sa dozviete v samostatnom článku Astrológia podľa pôvodu).

Z pohľadu zamerania poznáme dva druhy astrológie:

  • astrológia zameraná na jednotlivcov (osobný, partnerský horoskop, lekárska astrológia a i.)
  • astrológia zameraná na skupiny (politická astronómia, horoskopy štátov, národov či významných politikov)

Z hľadiska obsahu a uplatnenia rozlišujeme klasickú tradičnú astrológiu, Astromedicínu, astropychológiu, astrokartografiu, astrológiu partnerských vzťahov (synastria), transformačnú astrológiu, horárnu astrológiu a iné.

Astrológia a horoskop

Kľúčovým prvkom astrológie je vo všeobecnom poňatí horoskop, resp. osobný čiže natívny horoskop. Znázorňuje postavenie hviezd v danom časovom okamihu (dátum narodenia), z hľadiska daného miesta na Zemi. Ide o najobľúbenejší typ horoskopu, ktorý dokáže popísať osobnosť človeka, jeho schopnosti, zručnosti, silné stránky, ale aj nedostatky a slabiny.
Ak porovnávame osobné horoskopy dvoch ľudí z hľadiska partnerského vzťahu, hovoríme o tzv. Partnerskom horoskope.

Osobný či partnerský horoskop na mieru pre vás?
Máte záujem o svoj detailný osobný horoskop? Alebo vás zaujíma, ako váš horoskop ladí s horoskopom vášho partnera? Aj s tým vám pomôžu naši odborníci, stačí sa na nich obrátiť. Je to jednoduché, sú vám k dispozícii na telefóne 0988 612 700.

veštice online