Tajomný a obrovský Jupiter

jupiter

Nielen Slnko a Mesiac, ale všetky nebeské telesá silne ovplyvňujú náš život. V astrológii majú dôležitú úlohu tiež planéty našej slnečnej sústavy, ich pozícia v okamih narodenia človeka predurčuje celý jeho osud aj charakterové vlastnosti. Silu jednotlivých telies vo vesmíre možno tiež využiť pri magických rituáloch. Každé z nich má inú charakteristiku a vládne inému dňu.

Jupiter – plynný obor našej sústavy

Jupiter je vôbec najväčšou planétou našej sústavy, je to piata najvzdialenejšie planéta od samotného Slnka. Je pomenovaný podľa rímskeho boha nebies, hromu a vesmíru. To bol vôbec najdôležitejší boh starovekého Ríma, ktorému podliehal všetok dej.

Tento plynný obor je tretím najjasnejším objektom, ktorý môžeme uvidieť na nočnej oblohe. Jasnejšie už sú iba Mesiac a Venuša. Nachádzajú sa okolo neho prstence, ktoré ale voľným okom neuvidíme. Prebiehajú na ňom atmosférické búrky, ktoré spôsobujú krásne pestré sfarbenie planéty. Najväčšou búrkou je Veľká červená škrvna, tú pozorovali ľudia zo Zeme dokonca už v 17. storočí. Kým Zem má obyčajnú jedinú obežnicu, okolo planéty Jupiter obieha najmenej 69 mesiacov.

Jupiter vo vzťahu k mágii

Jupiter vládne štvrtku. Pod vplyvom tejto najväčšej planéty slnečnej sústavy je štvrtok ideálnym dňom pre magické rituály, ktoré sa týkajú práce – jedná sa predovšetkým o pomoc pri hľadaní nového zamestnania, dosiahnutie pracovného úspechu a postúpenia vyššie v kariérnom rebríčku. Štvrtok je zároveň najvhodnejším dňom pre pričarovanie peňazí, blahobytu, hojnosti alebo dokonca luxusu. Zároveň môžeme v tento deň vykonávať magické úkony, ktorých cieľom je duchovný rast, osvietenie či posilnenie našej viery.

Planéte Jupiter patrí modrá, fialová a zelená farba. Ovplyvňuje prosperitu, pokrok, zdokonalenie samého seba, celkové zlepšenie súčasnej situácie, či už po stránke finančnej alebo pracovnej. Súvisí s ňou tiež pravda, spravodlivosť a pozitívny prístup k životu.

Nie je to ale zďaleka všetko. Je to zároveň planéta harmónie, súladu a celkovej vyrovnanosti. Okrem iného ovplyvňuje tiež ambície, túžbu po úspechu a prosperite, pomáha nájsť tie správne príležitosti k rozvoju. Ovláda ale aj náhodu, voľný čas a filozofické zmýšľanie.

Ďalšie vlastnosti Jupitera

Tak ako je tomu u iných nebeských telies, tiež k Jupiteru náležia určité nerasty, kovy, rastliny a zvieratá. Uvedieme si aspoň tie najdôležitejšie.

Nerasty

Jupiteru náležia nerasty, ktoré sa vyznačujú modrými, zelenými a fialovými odtieňmi. Sú to hlavne drahokamy zafír a smaragd, ale tiež beryl či zelená odroda jaspisu.

Kovy

Hlavným planetárnym kovom Jupitera je cín. Nesmieme ale zabudnúť aj na drahé kovy – striebro a zlato. Ďalším kovom je menej známe kadmium.

Rastliny

Zo stromov je najdôležitejšia oliva. Ale patrí sem aj topoľ, čerešňa, buk, dub, breza, hrab, brest a lieska. Jupiter ovplyvňuje aj niektoré obilniny – pšenicu a jačmeň. Má vplyv aj na ďalšie rastliny, spomenúť treba ešte jahody, pohánku alebo liečivú mätu.

Zvieratá

Z ríše zvierat vládne tým tvorom, pre ktoré je typická mierna povaha a ktoré možno skrotiť. Patria sem hlavne ovce a sliepky. Z vtáctva vládne vznešenému pávovi, ale vplyv má aj na orla, bociana či pelikána. Pod Jupiter spadá tiež slon a jeleň, z vodných tvorov predovšetkým sumec a delfín.

Ako ste na tom a aký je váš výhľad do ďalších dní?
Každý z nás je pod vplyvom niektorého nebeského telesa. To sa podieľa nielen na tom, aký je samotný človek, ale ako mu práve je. Pokiaľ sa práve cítite pod psa, je možné, že za to môže konštelácia hviezd a planét. Ako ste na tom a aký je váš výhľad do ďalších dní, to vám môže zistiť veštica skúsená v astrológii.

veštice online