Numerológia

Numerologia

Numerológia je prastarou náukou, ktorá sa zaoberá významom čísel.

Každé číslo vibruje v nejakej špecifickej dimenzii. Numerológia pomáha tieto vibrácie odhaliť. Spája sa však nielen s číslami, ale aj s konkrétnymi termínmi a dátumami, udalosťami, miestami alebo ľuďmi. Akékoľvek slovo či názov sa totiž dá transformovať do číselnej podoby a interpretovať tak v číselnej symbolike.

Energia čísel

Čísla sú z hľadiska numerológie živými organizmami s vlastnou energiou a vibráciami. Energia čísel sa navyše neustále vyvíja podľa okolitého sveta, vo svojej podstate však pritom zostáva rovnaká. Jemná energia čísel by sa dala prirovnať k hudobnej stupnici a rôznym tónom. Tie znejú rôzne v rôznom prostredí, hoci ide stále o rovnaké tóny.

Ako znejú čísla vášho života?
Opýtajte sa niektorého z našich odborníkov! Numerológia dokáže rozlúštiť mnohé z vášho života, odpovie na vaše otázky, ale predloží aj otázky, na ktoré by vás nenapadlo sa opýtať. Numerológia poodhalí možnú budúcnosť. Nahliadnite s našimi numerológmi do sveta čísel! Nepotrebujete viac než telefón a túžbu po poznaní.

Celý svet v číslach

Numerológia je zobrazením sveta v číslach. Radí sa pritom k tým najstarším okultným vedám. Jej základy boli položené údajne už pred piatimi tisíckami rokov.

Skrytý význam čísel dokázali odhaliť už starí Babylončania, tiež Feničania alebo Egypťania. Vlastný systém numerológie mali údajne tiež Maiovia, Kelti alebo Tibeťania. Čísla sa spájajú s hebrejskou tradíciou, rovnako ako s čínskou filozofiou a legendárnou knihou I-ťing.

Určité čísla vyzdvihuje snáď každá tradícia. Význam niektorých dôležitých čísel nájdete v našich článkoch, napr.:

Čísla ako podstata vesmíru

Mystický význam a božský charakter dávali jednotlivým číslam aj starovekí matematici. Zďaleka ich nevyužívali len k čisto matematickým výpočtom a k praktickému meraniu či váženiu.

Tiež preslávený matematik Pytagoras, nazývaný otec čísel, už v 6. stor. pred n.l. hlásal, že čísla sú podstatou celého vesmíru. Umožňujú totiž uchopiť akýkoľvek predmet. Dokážu definovať celý svet alebo popísať štruktúru vesmíru. Čísla sú podľa názoru Pythagora tiež symbolom hodnôt a vzťahov.

Osobné číslo má každý človek. A nielen to.

Pytagoras sa nezmazateľne zapísal do matematiky, ospevovaný je však aj v numerológii. Až dodnes sa v numerológii využíva jeho vzorec pre výpočet osobného životného čísla z mena.

Všetko čo nesie nejaké meno alebo názov sa dá interpretovať prostredníctvom čísel a numerológie. Vedľa mena a priezviska môže ísť napríklad aj o meno mesta, ulice alebo firmy.

Aké je to vaše osobné číslo?

Osobné osudové číslo si môžete jednoducho vypočítať sami aj na našich stránkach. Stačí len zadať číslo narodenia.

Ak máte záujem o detailnejší numerologický rozbor, obráťte sa na našich numerológov! Radi vám s číslami pomôžu.
Čítať ďalej:

veštice online