Karty Lenormand – veštica madam Lenormand

Kartový systém Lenormand patrí k tým najrozšírenejším a tiež najobľúbenejším. Ide o špecifický typ cigánskych kariet, ktorý vznikol v 18. storočí vo Francúzsku. Za jeho autorku je všeobecne považovaná francúzska veštica madam Lenormand.

Madam Lenormand

Lenormand

Slávna francúzska veštica madam Lenormand (1772 – 1843), vlastným menom Marie Anna Adelaide Lenormand, bola prvá moderná kartárka. Pre svoje veštenie však nevyužívala len karty, ale aj poznatky z astrológie. Vedela zaobchádzať s kartami, ale čítala budúcnosť aj z ruky, tiež z kávových usadenín, kryštálov, roztaveného olova alebo z rozfúkaného popola.

Už ako dieťa veštila budúcnosť sestrám v benediktínskom kláštore, kam ju umiestnil nevlastný otec po smrti matky. Hoci sa vyučila krajčírkou, stala sa postupne známou kartárkou Francúzska i celej Európy. Radila v otázkach budúcnosti nielen prostým ľuďom, ale aj samotnému cisárovi Napoleonovi Bonaparte a jeho žene Josefíne. Za svoje veštenie bola niekoľkokrát uväznená. Na druhej strane si získala priazeň mnohých vplyvných osôb. V Paríži prevádzkovala veštecký salón pre miestnu smotánku.

Pôvod kariet

Karty Lenormand sú s preslávenou francúzskou kartárkou veľmi často spájané. Za svojho života však s nimi madam Lenormand údajne nepracovala. Konkrétna podoba kartového systému Lenormand mala vzniknúť až po smrti kartárky na základe zachovaných rukopisov.

Madam Lenormand po sebe zanechala nielen podrobný životopis, ale aj mnoho ďalších dokumentov. Údajne sa v nich našiel aj kompletný zoznam kariet, vrátane detailného opisu významu každej karty a ich vzájomných vzťahov. Súčasťou odkazu madam Lenormand boli aj návrhy výkladu kariet.

Karty pani Lenormand boli prvýkrát vydané po smrti veštice a rovnako ako ona vzbudili veľkú pozornosť a získali si množstvo priaznivcov. Tak je tomu až dodnes.

Podoba a výklad kariet

Karty Lenormand zahŕňajú 36 farebných obrázkových listov. Karty zobrazujú správy o minulosti, súčasnosti i budúcnosti. Zachytávajú najmä každodenné udalosti, situácie bežného života. Práve preto sú ideálne pri riešení problémov každodenného života.

Balíček Lenormand je charakteristický dvoma kartami. Ide o Dámu a Pána, ktoré fungujú ako tzv. Osobná karta anketára.

Každý list obsahuje vedľa obrázku aj symbol v podobe ľudí, zvierat alebo predmetov. Použitou symbolikou sa však zďaleka nemôžu rovnať s tarotovými kartami, kde má každý jednotlivý prvok karty vrátane použitých farieb špecifický symbolický význam.

Karty Lenormand väčšinou neobsahujú žiadny konkrétny nápis, nenesú ani pomenovanie karty. Zato má však každý list svoje číslo, karty sa tak dajú usporiadať.

Výklad týchto kariet je natoľko konkrétny, že dokáže pomôcť s riešením akejkoľvek situácie. Je jedno, či ide o osobné, milostné, finančné, pracovné alebo napríklad zdravotné problémy. Kombinácie kariet a možnosti výkladu sú takmer neobmedzené. Veľkú úlohu pri výklade však hrá schopnosť položiť správnu otázku. Karty dávajú veľký priestor vlastnej intuícii kartára.

Čo vám prezradia karty

Zaujíma vás osobný výklad kariet Lenormand? Potrebujete, aby vám karty poradili? Obráťte sa na našich kartárov. Obdobne ako kedysi madam Lenormand dokážu aj našu kartári pomôcť s mnohými otázkami ohľadom budúcnosti a riešenia najrôznejších problémov. Zavolajte do našej online veštiarne na telefón 0988 612 700.

veštice online