Páža palíc v tarote

wands11

Páža palíc je jednou z tarotových kariet, radí sa k tzv. Malej arkáne tarotu, je súčasťou tzv. Dvorných kariet čiže figúr. Páža palíc je iste ako figúra veľmi zaujímavá, už len preto, že v sebe krásne snúbi význam pážaťa ako takého a význam tarotovej farby a živlu – teda palíc a ohňa.

Význam karty

Palice sú v tarote sami o sebe vyjadrením mladistvosti, elánu, životnej energie, kreativity, radosti, vášne a dynamiky. Táto farba, do ktorej patrí ohnivý živel, sa spája aj s nadšením, rastom, vývojom a pokrokom – rovnako ako karta pážaťa.

Páža palíc je človekom vo vývine, môže to byť dieťa alebo dospelý človek, vždy však z neho vyžaruje mladosť a spontánnosť. Je nadšený, plný entuziazmu. Rovnako ako dieťa je rýdzo úprimný.
Páža palíc môže predstavovať aj potomka. Môže ísť o muža, ale aj o ženu.

Pokiaľ bude karta ukazovať na nejakú situáciu, bude to začiatok novej cesty. Môže značiť tiež nový nápad, smer života alebo impulz k zmene.

Silné a slabé stránky pážaťa palíc

Páža je poslom a nositeľom správ. Je tiež podnetom k nejakému činu, symbolom zmeny. Páža v sebe vždy zrkadlí tie najlepšie vlastnosti danej farby. Páža palíc tak bude spontánnym, nadšeným a poctivým mladým človekom s radosťou do života, odvahou i zmyslom pre krásu. Je to slobodomyseľný učeník.

Môže to byť tiež dobrý priateľ alebo milenec. V negatívnom význame potom značí protivníka, významného súpera. Môže byť aj nositeľom zlých správ.

Páža nemá dostatok skúseností a jeho impulzívnosť môže spôsobovať nepríjemnosti. Problémy môžu plynúť aj z prílišnej kreativity, povrchnosti, domýšľavosti, sebectva alebo nerozhodnosti. Páža predstavuje novú situáciu, ktorá v sebe nesie tiež neistotu a riziko. Páža palíc nie je spoľahlivý, vyvíja sa a mení rovnako ako aprílové počasie. Čo platí dnes, nemusí platiť zajtra.

Páža palíc však môže byť skvelou inšpiráciou, prebúdza nápaditosť a odvahu. Môže znamenať aj zmeny v milostnom živote.

Páža palíc a milostný život

Ak pôjde o trvalý vzťah, páža palíc prináša novú túžbu a zmyselnosť. Môže značiť aj milenca, ktorý však málokedy znamená istotu, nehodí sa pre trvalý vzťah. Ponúka však vzrušenie a dobrodružstvo. Páža palíc je symbolom zamilovanosti, mileneckého iskrenia.

Páža palíc a kariéra

V práci páža palíc vyzýva k aktivite, je iniciátorom, ktorý sa smelo púšťa do nových výziev. Nechýba mu nápaditosť, tvorivosť, vynaliezavosť ani ambície. Je dostatočne výkonný na naplnenie svojich cieľov, ale zápal mu nemusí vydržať až do zdarného konca. Páža palíc môže značiť aj nevyužité schopnosti.

Chcete využiť všetky svoje schopnosti?
Chcete vedieť, ako využiť príležitosti, ktoré vám život prináša? Alebo naopak zvládnuť všetky životné prekážky? Láka vás zmena, ale chýba vám istota? Môžu pomôcť práve tarotové karty a ich posolstvo, zďaleka nejde len o Páža palíc.

Komplexný výklad tarotových kariet je vám dostupný vďaka našim kartárkam. Sú vám k dispozícii kedykoľvek na telefóne 0988 612 700. Stačí zavolať!

veštice online