Malý kurz tarotu I: Malá arkána a jej štyri farby

V tomto článku si priblížime tarotové karty, konkrétne sa zameriame na Malú arkánu. Zoznámenie s kartami Malej arkány môže znamenať ideálny začiatok pre objavovanie tajomstiev tarotu …

Tarotový balíček a jeho zloženie

Balíček tarotových kariet sa skladá celkom zo 78 kariet. 22 kariet patrí k tzv. Veľkej Arkáne (veľkému tajomstvu) a 56 kariet sa radí do tzv. Malej arkány (malému tajomstvu). Kariet Malej arkány je teda podstatne viac než kariet Veľkej Arkány. Napriek tomu im nie je prikladaný taký význam ako kartám Veľkej Arkány. Malá arkána Veľkú arkánu dopĺňa, v tarote sa začala tiež využívať neskôr.

Aktuálne je Malá arkána neoddeliteľnou súčasťou väčšiny tarotových súprav. Je tiež vhodná pre vstupné zoznámenie s tarotom. Pre začiatočníkov je jednoduchšie spoznať a uchopiť najprv Malú arkánu, a až potom sa pustiť do Veľkej arkány.

Malá arkána, resp. jej karty opisujú najmä praktickú rovinu života.

Farby a živly tarotových kariet

Karty Malej arkány sa dajú prirovnať k hracím kartám. Rovnako ako tradičné hracie karty má štyri farby. Nie sú to však piky, kríže, srdce a káry, ale meče, žezla, poháre a mince (Pentakel, disky). K farbám sa dajú priradiť tiež živly.

Palice

Palice sa radia k živlu Ohňa. Nesú v sebe dynamiku, moc, silu, energiu, vášeň alebo tvorivosť. Ukazujú oblasti, na ktoré sa oplatí zamerať, naznačujú, ako využiť životné príležitosti. Palice sú symbolom životnej energie, tiež nadšenia, rastu a pokroku. Patria k mužskému princípu.

Poháre

Poháre zodpovedajú živlu Vody. Sú tak protipólom palíc. Majú v sebe ženský princíp. Symbolizujú city, emócie, lásku, vzťahy, tiež šťastie, radosť a spokojnosť. Ukazujú na charakter emócií, tiež na partnerské, rodinné, priateľské alebo pracovné vzťahy.

Meče

Meče patria k živlu Vzduch. Meče symbolizujú rozum, rozumové vyjadrovanie a procesy. Súvisia s egom. Poukazujú na možné nepríjemnosti a negatívne vlastnosti. Viažu sa tiež na duševný a duchovný rozvoj, odvahu a silu k prekonávaniu prekážok.

Mince

Mince (Pentakel, disky) sa viažu na živel Zeme. Nesú v sebe stabilitu, bezpečie a istotu. Vyjadrujú pozitívne stránky života či vlastnosti človeka (praktickosť, spoľahlivosť). Odkazujú tiež na peniaze, hmotné statky alebo finančné zabezpečenie. Symbolizujú tiež aktívny postoj pri riešení najrôznejších problémov. Predstavujú úspech či prehry.

Každá farba Malej arkány nesie číselné karty od esa po desiatku. Patria k nim aj štyri dvorné karty. Ide o pážatá, rytiera, kráľovnú a kráľa. Každá z týchto kariet snúbi svoj vlastný význam spolu s farbou a živlom (viac o dvorných kartách nájdete v článku Malý kurz tarotu II).

Zaujíma vás viac? Chcete odhaliť celé tajomstvo tarotových kariet?
Mnoho užitočných informácií nájdete v našich ďalších článkoch. Vlastný plnohodnotný výklad od skúsených profesionálov môžete získať prostredníctvom našich veštcov. Sú vám k dispozícii ihneď, v ktorúkoľvek dennú dobu, bez objednávania alebo zložitého dochádzania.

Stačí len vytočiť to správne číslo 0988 612 700 a nechať si vyložiť karty od niektorej z našich kartárok. Medzi našimi kartárkami nájdete tie, ktoré sa zameriavajú práve na tarot, ale aj ďalšie, ktorých doménou sú napríklad karty cigánske alebo anjelské.

Obrázky jednotlivých kariet Malé Arkány s odkazom na ich výklad

Nasledujúci text je v českom jazyku.

veštice online