Malý kurz tarotu II: Dvorné karty Malej arkány

Tarotová súprava pozostáva z Malej a Veľkej Arkány. Malá arkána predstavuje karty, ktoré sa hodia pre prvé zoznámenie s tarotmi. Karty malej arkány sú číselné (od esa do desiatky) a nečíselné. My sa v tomto článku zameriame práve na tie nečíselné, tzv. Dvorné karty Malej arkány, označované tiež ako figúry.

Ide o pážatá, rytiera, kráľovnú a kráľa, ktoré môžu nadobúdať štyri rôzne farby (rovnako ako číselné karty Malej arkány). Celkovo sa teda jedná o šestnásť kariet.
Farby Malého tarotu zastupujú palice, poháre, meče a mince (Pentakel, disky) – viac o farbách Malej arkány nájdete v článku Malý kurz tarotu I.

Výklad dvorných kariet

Dvorné karty ponúkajú variabilný výklad a ich interpretácia preto nie je jednoduchá.
Ponúkajú viac podôb výkladu – môžu symbolizovať priamo konkrétne osoby, často však poukazujú na vlastnosti a osobnosť samotného anketára. Ďalším významom týchto kariet môžu byť aj situácie alebo nadchádzajúce udalosti.
Výklad dvorných kariet je ovplyvnený skúsenosťami a intuíciou kartára.

Význam dvorných kariet

Dvorné karty, ako napovedá samotný názov, súvisia s členmi kráľovských dvorov stredoveku. Občas sa môžeme stretnúť aj s obmenou, napr. namiesto tradičných pážat a rytierov sa používa označenie princ, princezná, syn, dcéra apod. Figúry si však vždy zachovávajú danú hierarchiu, kedy páža je najmladší a najmenej skúsený, rytier je takmer dospelý človek, ktorého majú k dospelosti doviesť nadchádzajúce výzvy. Kráľovná je dospelá, zrelá žena a skúsená panovníčka, ešte vyššie je potom samotný kráľ ako najvyšší vládca a nositeľ mužského princípu. Na rozdiel od kráľa a kráľovnej nemá ani páža ani rytier rýdzo mužské ani rýdzo ženské vlastnosti.

Jednotlivé figúry

Páža

Na kráľovských dvoroch sa ako pážatá označovali mladíci, takmer deti, ktorí slúžili ako poslovia a pomocníci v najrôznejších oblastiach. V tarote tak páža symbolizuje veľmi mladú osobu, ktorá sa učí. Význam karty páža je tiež spojený s komunikáciou alebo nejakou správou.

Rytier

Rytieri boli často podriadení priamo kráľovi, aby objavovali nové kraje, vydávali sa na cesty a preukazovali svoju odvahu. V tarote ide o bojovníka, akčnú osobu, ktorú čakajú prekážky na prekonanie. Môže symbolizovať aj novú cestu, ktorou sa bude uberať život.

Kráľovná

Kráľovná je nositeľkou ženského princípu, je to partnerka alebo matka. Symbolizuje emócie, vzťahy, city alebo tiež domov.

Kráľ

Kráľ je veľkým panovníkom, vodcom, ochrancom. Nesie mužské vlastnosti, silu, energiu, aj zodpovednosť.

Máte záujem o plnohodnotný výklad tarotových kariet?
Kvôli kvalitnému výkladu nemusíte prenikať do všetkých tajov tarotových kariet. Náročná úloha zahrňuje mnohoročné štúdium a rozsiahle skúsenosti. To všetko vám môžu ponúknuť naše kartárky. Navyše sú vám dostupné veľmi ľahko a prakticky okamžite – prostredníctvom telefónu. Zavolajte na 0988 612 700.

Obrázky jednotlivých kariet Malé Arkány s odkazom na ich výklad

Nasledujúci text je v českom jazyku.

veštice online