Koleso šťastia – buď pripravený na zmenu!

kolo stestia

Ako Koleso šťastia sa označuje jedna z tarotových kariet. Patrí do tzv. Veľkej arkány (veľkého tajomstva) a poukazuje na to, že môžu nastať veľké zmeny. Upozorňuje na nové začiatky, možný úspech, šťastie a spokojnosť. Znie to dobre? V tomto článku sa o šťastí, resp. karte Koleso šťastia dozviete viac.

Čo to je Koleso šťastia?

Z hľadiska tarotu je Koleso šťastia symbolom hojnosti a bohatstva. Napĺňa univerzálny princíp rozmachu. Nejde iba o šťastie, ale aj o nové príležitosti a možnosti.
Koleso šťastia v sebe nesie aj myšlienku, že život je spravodlivý a premenlivý. Každý je v živote “raz dole a raz hore”.
Koleso šťastia je výherným kolesom, ale tiež trochu ruletou. Šťastie je o náhode, ale stále šťastie sa viaže na vlastnú prácu.

Čo karta Koleso šťastia hovorí?

Koleso šťastia zachytáva prítomnosť, minulosť a budúcnosť. Kým minulosť je beznádejne preč, budúcnosť má dvere dokorán. Rovnako ako súčasnosť je však aj budúcnosť neistá, osud je rozporuplný.
Koleso šťastia však môže súčasnosť nasmerovať, do budúcnosti prináša prosperitu a spokojnosť. Môže pomôcť vykonať životné zmeny k lepšiemu. Podporuje tých, čo nezašliapali svoj vývoj, pracujú na sebe a chcú rásť. Šťastie si človek musí zaslúžiť, musí sa pričiniť na jeho naplnení. Náhoda a s ňou spojené šťastie je totiž veľmi nestále.
Karta Koleso šťastia zobrazuje zmenu, striedanie rôznych životných období.

Koleso šťastia a desiatka

Koleso šťastia nesie číselné označenie desať (10). V tarote sa tak spája aj s mágom (číslo 1, 10 = 1 + 0), ktorý predstavuje naše vlastné tvorivé vyjadrenie, je inšpiráciou a tiež zosobnením talentu. Koleso šťastia súvisí aj s Esom mečov (komunikácia), Esom palíc (úprimnosť), Esom pohárov (vnútorný hlas) a Esom mincí (neobmedzené možnosti).

Ako kartu Koleso šťastia vykladať?

Koleso šťastia hovorí pýtajúcemu sa, že je čas zmeniť smer, že je pripravený na zmenu, že jeho život dostane nový rozmer. Koleso šťastia naznačuje, že úspech v rôznych oblastiach môže nastať. Ďalšie obdobie by malo byť priaznivé, hojné a šťastné. Je však potrebná vlastná iniciatíva. Nie je možné trvať na starom, zostávať pri zabehnutých zvykoch a zastaraných názorov.

Koleso šťastia môže byť aj vnútorným princípom, ktorý núti človeka stále dookola opakovať tie isté chyby. Môže byť kolobehom nešťastia, ktorý zažívame každý deň. Karta Koleso šťastia nabáda k tomu, aby sme z tohto kolobehu vystúpili. Máme opustiť automatické bezmyšlienkovité vzorce a vziať osud do vlastných rúk. Máme prekročiť vlastný tieň.

Pre každého však šťastie znamená niečo iné. Pre niekoho je šťastie poriadok, pre druhého sloboda a možnosť vybehnúť za zabehnutého stereotypu. Šťastie, rovnako ako karta Koleso šťastia, môže mať mnoho rôznych podôb a každý si ho môže vyložiť po svojom.

Ako šťastím naplniť aj vlastnú budúcnosť?
Pomôcť môže práve Koleso šťastia a ďalšie tarotové karty. V podaní profesionálnej kartárky vám poradí, akým smerom sa vydať, ako naplniť svoj osud a dosiahnuť šťastie a spokojnosť.

veštice online