Tajomný pôvod tarotových kariet

Tarotové karty patria vo veštení k tým najobľúbenejším. Okrem jedinej nie je otázka, ktorú by tieto karty nedokázali odpovedať. Odhaľujú budúcnosť po osobnej stránke, odkrývajú rodinné súvislosti, ale dokážu tiež pomôcť s nejasnosťami ohľadom práce alebo podnikania. V neposlednom rade ponúkajú tarotové karty vyriešenie zdravotných problémov.

tarot

Na rozdiel od iných typov kariet vyžaduje výklad tarotu hlboké znalosti. Pochopenie významu symbolov na kartách je odrazom dlhoročného štúdia a značného úsilia. Tarotové karty sú opradené magickým tajomnom, ktoré dokážu prehliadnuť len profesionálne veštice. Tajomstvo sa však spája aj so samotným pôvodom a históriou tarotu.

Hoci existujú mnohé špekulácie, nikto jednoznačne nevie, odkiaľ vlastne tarotové karty pochádzajú. Jedinou otázkou, na ktorú tarot nedá definitívnu odpoveď, je tak pôvod samotných kariet.

Karty kráľov i cigáňov

Najstaršie dochované tarotové karty údajne pochádzajú z Talianska druhej polovice 14. storočia. Ďalšie pramene však prvý dochovaný kartový zväzok priraďujú k Francúzsku a datujú ho ešte o pol storočia skôr. Karty vtedy boli natoľko prestížnou záležitosťou, že ich zdobilo pravé zlato. Aj v neskorších storočiach sa tešili obľube kniežacích a kráľovských dvorov. Maľovali sa ručne, vznikali aj ako rytiny alebo drevorezba.

V stredovekej Európe má mať podľa niektorých teórií pôvod Malá arkána. Jej znaky totiž údajne symbolizujú štyri stredoveké stavy. Meče reprezentujú rytiersky rád, kalichy duchovenstvo, žezlo a palice sú symbolom roľníkov a mince sa tradične spájajú s obchodníkmi. Ďalšia teória však štyri základné kartové farby tarotu spájajú s hindským bohom Ardhanarišvarom, ktorý býva zobrazovaný s mečom, kalichom, slučkou a žezlom.

Niektorí hlásajú, že tarotové karty sa do Európy dostali s križiackymi výpravami. Častejšie je však ich výskyt na starom kontinente spájaný s kočovnými cigáňmi.

Odkaz egyptských bohov

V 18. storočí prišiel francúzsky vedec a okultista Antoine Court de Gébelin s revolučnou teóriou, podľa ktorej siahajú korene cigánskeho tarotu až do starovekého Egypta. Karty majú niesť odkaz egyptskej knihy Thothovy, knihy mysticizmu zasvätenej bohu múdrosti a poznania, ale aj bohu mágie a podsvetia. (Egyptský Thoth sa dostal aj do gréckej kultúry ako Hermes.)
Gébelin vo Francúzsku svojej doby vzbudil nebývalú vlnu záujmu o špiritizmus. S pomocou tarotových kariet okrem iného detailne predpovedal Veľkú francúzsku revolúciu.

V tarotových kartách videl Gébelin symbolický obraz celého sveta a reality. Ich význam a pôvod opísal v deväťdielnej knihe nazvanej “Analýza sveta primitívnych kultúr a jeho porovnanie so svetom moderným”. Vďaka tejto knihe sa tarotové karty stali tiež hlavným nástrojom rosikruciánov.

Eliphas Lévi, francúzsky rosikruciánský spisovateľ, definoval v tom istom storočí vo svojej knihe “Dogma a rituál vysokej mágie” spojenie tarotu a kabaly. V kartách Veľkej arkány odhalil spojitosť s 22 písmenami hebrejskej abecedy. Ako prvý tiež pripojil k farbám príslušné živly.

V histórii tarotu zohral významnú úlohu tajný Rád zlatého úsvitu, ktorý čerpal práve z diela Léviho. Jeho členovia Aleister Crowley a Artur Edward Waite potom neskôr vytvorili najrozšírenejšie tarotové kartové súbory, tzv. Thot tarot (Aleistar Crowley) a tzv. Rider Waite.

Mágia tarotu v rukách veštcov

Tarotové karty využívali mnohé tajné spoločnosti. Boli nástrojom preslávených mágov, ale tradične patria i k cigánskej kultúre. V súčasnosti dokážu poodhaliť budúcnosť každému, kto potrebuje rozkľúčovať významné otázky svojho života. Stačí sa obrátiť na našich veštcov. Tí mágiu tarotu dokážu využívať a nasmerovať v prospech každého, kto o to požiada.

veštice online