Numerológia alebo čísla majú svoj význam

Numerológia a význam čísel

Numerológia predpokladá, že každé existujúce číslo má svoju špecifickú vibráciu, ktorú vyžaruje.

Táto jeho energia priamo súvisí aj s jeho charakterom a významom. Z tejto jedinečnej informácie je možné vyčítať množstvo zaujímavých informácií.

S číslami je možné pracovať mnohými rôznymi spôsobmi. Je možné napríklad vypočítať osudové alebo životné číslo každého človeka. Mnohí numerológovia dokážu pracovať aj s dátumom narodenia či s menom.

Význam čísel v numerológii

Už sme načrtli, že každé číslo sa od tých ostatných odlišuje svojimi vlastnosťami. Poďme si teda aspoň v stručnosti predstaviť, čo konkrétne čísla podľa numerológie znamenajú.

Číslo 1

Svedčí o prirodzenej dominancii a organizačných schopnostiach, čo sú dôležité predpoklady na úspech. Úskalím však môže byť určitá tvrdohlavosť. Číslo 1 tiež charakterizuje osamelosť, kedy je človek síce obklopený ľuďmi, ale vo vnútri je v skutočnosti sám.

Číslo 2

Číslo 2 charakterizuje vycibrená empatia, ochota počúvať druhých a tíšiť ich vzájomné spory. S tým však súvisí aj určitá precitlivenosť, ktorá môže byť stresujúcim faktorom. Pokiaľ má človek ako životné číslo práve dvojku, obvykle sa drží v kolektíve skôr bokom a nepatrí medzi vodcovské typy.

Číslo 3

Pre číslo 3 je typická vysoká miera kreativity a fantázie. To sa prejavuje nielen v umení, ale aj v bežnom živote. Človek so životným číslom 3 má často zaujímavé nápady, čo je cenené aj v pracovnom kolektíve. Problémy mu však môže pôsobiť roztržitosť a vnútorný nepokoj.

Číslo 4

Toto číslo je spojené s veľkou dávkou trpezlivosti, pracovitosti a odhodlania. To všetko dohromady spoľahlivo dovedie k vytýčenému cieľu, aj keď cesta môže byť niekedy naozaj dlhá. Človek so životným číslom 4 je vysoko praktický, je húževnatý a vie si poradiť takmer v každej situácii.

Číslo 5

Ľudia so životným číslom 5 sú slobodomyseľné a šibalské duše, ktoré potrebujú určitú dávku nespútanosti, aby sa cítili skutočne šťastní. Nerobí im dobre striktný poriadok, rovnako ako stále opakujúci sa stereotyp. Je pre nich charakteristická nestálosť, ktorá nie je vždy prospešná.

Číslo 6

Číslo 6 je spojené s túžbou po harmonickom vzťahu s dôrazom na rodinné hodnoty. Až s podporou najbližších sa naplno prejaví jeho potenciál, ktorý spočíva okrem iného v milujúcej a vrelej povahe. Brzdiť ho môže nerozhodnosť a niekedy aj príliš malá sebadôvera.

Číslo 7

Viac ako materiálne hodnoty je číslu 7 bližší duševný rozvoj. Ľudia, pre ktorých je toto číslo životné, potrebujú byť obklopení rodinou a priateľmi. To ich posilňuje a umožňuje naplno rozvíjať ich schopnosti a nadanie. Ak sa cítia osamelí, ľahko prepadajú pesimizmu a beznádeji.

Číslo 8

Číslo 8 je ambiciózne, túži po úspechu, hmotných statkoch a uznaní ostatných. A pretože mu zároveň nechýbajú manažérske schopnosti, rovnako ako vytrvalosť, nezriedka dosiahne naplnenie svojich túžob. Avšak prílišná orientácia na materiálnu stránku života je ale brzdou v duševnom rozvoji, ktorý je často upozadený.

Číslo 9

S číslom 9 sa spája zodpovednosť, múdrosť a životné skúsenosti. Nie vždy si ale ľudia, pre ktorých je deviatka životným číslom, svoje prednosti plne uvedomujú. Nie je preto divu, že nezriedka bojujú s nízkym sebavedomím, čo ich obmedzuje v každodennom živote.

Výklad kariet online
Nielen numerológia dokáže odhaliť, čo ukrýva vnútro človeka, jeho potenciál a slabé stránky. Veľa cenných informácií dokážu priniesť aj karty. Nechajte si vyložiť karty a zistite, ako sa rozvíjať a nechať svoju osobnosť rozkvitnúť.

veštice online