Magický význam ženských krstných mien

Magický výklad ženských mien

Anežka – zvyčajne silná žena, ktorá sa dokáže čelom postaviť k problémom, ktoré prináša sám život

Anna – jemná a krehká osobnosť, ktorej nerobí problém nadväzovať priateľstvá, vo vzťahu býva verná

Barbora – platí pre ňu príslovie, ktoré hovorí, že čo je na srdci, je aj na jazyku, je úprimná a neznáša lož

Blanka – väčšinou dokáže ísť za svojím cieľom a prekonávať pri tom mnohé nástrahy, je cieľavedomá

Dagmar – ženy tohto mena bývajú úspešné a darí sa im predovšetkým v práci, v osobnom živote už šťastie viac pokrivkáva

Dana – často sú Dany skromné a krehké víly, ktorým nerobí dobre dravosť ostatných ani prílišný zhon

Eliška – darí sa im byť dobrou ženou po všetkých stránkach, sú to gazdinky, starostlivé manželky i dobré milenky

Ema – nositeľky mena Ema bývajú prirodzené vodkyne, dominantné ženy, ktoré mávajú úspešnú kariéru

Eva – tiež Evy sú skôr dominantné, niekedy však na ne nebýva úplné spoľahnutie

Hana –Hany sú citlivé a veľmi ťažko berú kritiku, je ľahké ich zle volenými slovami uraziť

Helena –Heleny majú vysokú schopnosť intuície, mnohokrát bývajú obdarené až nadprirodzenými schopnosťami

Irena – od prírody dobré duše, ktoré nevedia klamať a neublížili by ani muche, neznášajú pretvárku a lož

Ivana – napĺňa ich pomáhať druhým, sú empatické, ale hocikedy sa pre svoje vlastnosti nechajú využívať

Jana – býva úprimná a rázna, niekedy však trochu náladová a citovo nestála

Jaroslava – empatická a citlivá osobnosť, pre ktorú sú typické silné city, často však bohužiaľ k nesprávnej osobe

Jitka – potrebuje vedenie a oporu od niekoho silnejšieho, do dnešného dravého sveta sa príliš nehodí

Katarína – skromná a skôr citlivá žena, ktorá ale dokáže prekonávať aj ťažké životné nástrahy

Klára – je otvorená, úprimná, veselá a priateľská, pokiaľ ide ale o obranu vlastnej rodiny, premení sa v tvrdú skalu

Lenka – má veľa priateľov, ale v partnerských vzťahoch sa jej zvyčajne príliš nedarí, často sa nešťastne zamiluje

Mária – rodený vodcovský typ ženy, avšak s láskavým charakterom a dobrým srdcom

Markéta – nežná, citlivá a krehká žena, ktorá si často príliš neverí, hoci pre to nie je opodstatnenie, býva po všetkých stránkach nadaná

Nadežda – nositeľky tohto mena bývajú dominantné, typické “generálky”, ktoré potrebujú mať vždy prvé slovo

Natália – väčšinou je pre nich dôležitý materiálny život, s tým súvisí túžba po úspešnej kariére, ktorá prináša peniaze a bohatstvo

Pavla – vystačí si s málom, napriek tomu je šťastná, skrátka je jej vlastná prirodzená skromnosť

Petra – mnohokrát tieto ženy svojmu okoliu príliš nedôverujú, mávajú problém aj so svojím vlastným sebavedomím

Radka – vie využívať vhodné príležitosti, ktoré vedú k lepšiemu životu aj peniazom

Sylvia– obvykle sú to prirodzene inteligentné ženy, ktoré sú si toho dobre vedomé a svoj intelekt rozhodne neskrývajú

Sofia – nositeľky mena Sofia sú napospol nadané ženy, ktoré vynikajú svojou inteligenciou aj múdrosťou

Veronika – život jej väčšinou pripravuje mnoho nástrah, obdobie šťastia býva nasledované pádom

Zdenka – je pre ňu typická otvorenosť a priamosť, čo nemusí byť všetkým ľuďom úplne po chuti

Osobný numerologický výklad mena
Nielen z magického hľadiska možno “čítať informácie” z mien. Nechajte si vyložiť osobný numerologický výklad mena a spoznajte lepšie sami seba.

veštice online