Päťka – číslo Pythagorejcov, slobodomurárov i moslimov

cislo 5

Päťka je v škole najhoršou známkou. Stačí sa však presunúť do Ruska a razom je z päťky najlepšie možné číslo. Kým pre nás je “piate koleso na voze” úplne zbytočné až nežiaduce, pre pytagorejcov bola päťka ospevovaným symbolom dokonalosti. Stredovekí mágovia ju zase spájali s piatym elementom, tajomným nositeľom životnej sily.

Päťka tak môže byť považovaná za rozporuplné číslo. Na druhej strane je ako pentagram – päťcípa hviezda symbolom jednoty hmoty a ducha. A nielen toho.

Dokonalý obrazec

Už starogrécky matematik a filozof Pythagoras obdivoval pentagram ako dokonalý obrazec. Spájal ho nielen s dokonalosťou, ale aj so zdravím alebo úspechom.
Pytagorejci v hornom cípe pentagramu videli ľudskú hlavu, bočné cípy potom predstavovali rozpažené ruky a spodné cípy evokovali nohy. Cípy pentagramu však mali podľa Pythagorejcov znázorňovať aj štyri prvky hmoty – oheň, zem, vodu a vzduch, spolu s duchom ako piatym vrcholom pentagramu.

Magický symbol

Tak ako v ňom pytagorejci videli dokonalosť, úspech či plodnosť, tak v obrátenom pentagrame satanisti vidia absolútne zlo a berú si ho za svoj. Nájdeme ho však aj ako kľúčový prvok stredovekej mágie. Pentagram slúžil ako ochrana pred zlými bytosťami, bol tiež prostriedkom na vyvolávanie duchov.
Pentagram je spájaný aj s templármi alebo slobodomurármi.
V stredoveku v sebe pentagram, rovnako ako číslovka 5, niesol tiež päť kľúčových rytierskych vlastností. Išlo o rytierskosť ako takú, ale aj zdvorilosť, štedrosť, čistotu alebo zbožnosť.

Zákon v kresťanstve

Päť cípov nemá len pentagram, ale aj Betlehemská hviezda. V kresťanstve je päťka tiež symbolom Zákona, ktorý má podobu piatich kníh Mojžišových. Ježiš mal päť chlebov k zasýteniu celého zástupu ľudí, malo ich byť na 5 tisíc. Na kríži potom mal Ježiš päť rán, prebodnuté nohy, ruky a srdce. Keď sa Dávid odvážil vzoprieť Goliášovi, mal v taške päť kameňov.

S päťkou sa stretávame aj v islame, ktorý je postavený na piatich dogmách. Moslimovia sa modlia päťkrát denne. V hinduizme a budhizme sa zase stretávame s džhánou, stavom pohrúženia. To možno dosiahnuť prekonaním piatich prekážok. Tradičná čínska filozofia je založená na piatich prvkoch.

Obraz ľudskej existencie

Nielen pentagram prepája päťku s človekom ako takým, keď sa do neho premieta ľudské telo. Každý človek má tiež päť zmyslov – zrak, sluch, čuch, hmat a chuť. Chutí je tiež päť – sladká, kyslá, slaná, horká a pálivá.

Každá končatina má päť prstov. Ruka je pritom považovaná za symbol moci a s ňou teda aj číslovka 5.

Päťka a numerológia

Aj numerológia päťke prisudzuje moc alebo túžbu po moci. Spája sa s ňou tiež túžba po dobrodružstve, hlboká vášeň a tiež nepokoj.

Je päťka vaším osudovým číslom alebo k vám patrí číslo úplne iné? Aké číslo je pre vás tým šťastným a akému sa radšej vyhnúť? Aké čísla ovplyvňujú váš život? Tieto i ďalšie otázky vám zodpovie náš numerológov.

veštice online