Nula – nič a všetko súčasne

numerologia nula

Nula je pozoruhodným číslom, ktoré často býva opomínané. Nesie totiž v sebe doteraz neprejavenú energiu. Má byť symbolom prerodu neprejaveného v prejavené. Je ničím a všetkým súčasne.

Symbol nekonečnej hĺbky

Nula je nevýraznou, nenápadnou číslovkou, a napriek tomu, alebo práve preto v sebe nesie niečo neuchopiteľné. Nula môže evokovať neexistenciu a prázdnotu. Na druhej strane súvisí tiež s nekonečnou všadeprítomnou prázdnotou, neviditeľnou energiou, ktorá napĺňa celý vesmír. V kabale, tiež z pohľadu židovskej či islamskej tradície je možno preto nula považovaná za všeobjímajúcu číslicu, je symbolom dokonalosti, dokonalého božstva. Nesie v sebe nekonečnú hĺbku, celistvosť a úplnosť.

Kruh ako dokonalý tvar

Na celistvosť a úplnosť nuly odkazuje tiež jej stvárnenie. Kruh je dokonalým tvarom. Je pritom neustále v pohybe. Od pradávna je práve kruh či elipsa symbolom pohybu, kolobehu života. Práve týmto symbolom sa zobrazoval a stále zobrazuje nikdy nekončiaci pohyb vesmírnych telies.

Nula tak môže byť symbolom Boha, duchovnej múdrosti a tiež energie. Energia sa pritom vždy len premieňa, nie je nulová. Nula tak vždy nesie nejakú energiu, podľa niektorých podaní dokonca energiu univerza.

Kým klasická numerológia s nulou nepracuje, naopak archetypálna numerológia jej prikladá veľký význam. Nula v dátume narodenia v sebe nesie rýdzu energiu, má byť pre daného človeka zdrojom životnej sily, ale zosilňuje tiež význam predchádzajúceho čísla.

Nula za jednotkou napríklad zdôrazňuje jedinečnosť, slobodomyseľnosť alebo tiež egoizmus. Nula za dvojkou naopak zintenzívňuje schopnosť komunikácie, dialógu, lásky a obetavosti. Nula za trojkou podporuje inteligenciu a myslenie, nula za štvorku zas praktickosť. Nula za päťkou posilňuje rozhodnosť a vytrvalosť. Nula za šestkou podporuje umelecké sklony a kreativitu. Nula za sedmičkou poukazuje na mimoriadnu intuíciu, pochopenie a duchovný rozvoj, nula za osmičkou zase na logiku a rozumové uvažovanie. Nula za deviatkou posilňuje zodpovednosť.

Nula na začiatku

Nula je prepojená s energiou aj tým, že stojí na počiatku všetkých číselných systémov a súradníc. Sama sa tak dá označiť za zdroj či počiatok. Jej vlastný počiatok pritom siaha až do hlbokej histórie, údajne až do čias, kedy existovala bájna Atlantída.

Veľký význam mala aj v ďalších kultúrach, napríklad u starých Mayov. Mayská nula bola vyobrazením mušle alebo oka. Tu sa dá nájsť súvislosť aj s okom egyptského boha Slnka Hóra, symbolom vyššej múdrosti a vnútorného zraku (energia nuly je ťažko uchopiteľná). Oko v trojuholníku potom nájdeme aj v kresťanstve, aj tu v sebe nesie múdrosť, vševedúcnosť. Symbolizuje božiu trojicu. Slobodomurári a ilumináti preberajú tento symbol ako zdroj moci a sily.

V Európe sa nula prvýkrát objavila až v 11. storočí. V matematike sa začala používať až okolo roku 300 v Indii. Predtým sa prázdna hodnota zobrazovala prázdnym miestom. Až v Indii sa začal uplatňovať znak nuly – 0, ktorý tu označuje práve medzeru.

Povaha čísla nula je protichodná. Neznamená nič, nemení hodnotu čísla, keď ju pripočítame alebo odčítame. Pokiaľ je však za číslom, jeho hodnotu násobí. Už bola reč o tom, že nula násobí tiež numerologický význam daného čísla.

Zaujíma vás viac?
Chcete poznať význam svojich čísel? Chcete odhaliť čísla, ktoré ovplyvňujú váš život? Obráťte sa na našich numerológov!

veštice online