Numerológia – životné číslo 3 a jeho význam

Numerológia – životné číslo 3

Základný význam čísla 3

Trojka je nielen v kresťanstve považovaná za božské, prípadne sväté číslo. Už to naznačuje, že jej bol a je kladený dôležitý význam. Stačí spomenúť známu kresťanskú trojicu – Otec, Syn a Duch Svätý. Práve božské postavy sa totiž často vyskytujú v trojici, a to aj v iných vierach po celom svete. Podobný význam čísla tri v náboženstve totiž môžeme nájsť tiež napríklad u starých Babylončanov a Egypťanov, ale aj v ďalekej Indii, Číne alebo dokonca v Japonsku.

Číslo tri je obsiahnuté v mnohých rôznych významoch, uveďme preto aspoň tie najznámejšie:
– Začiatok, priebeh a koniec
– Nebo, zem, peklo
– Otec, matka, dieťa
– Minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Aj v rozprávkach, povestiach či mýtoch sa veľmi často objavuje práve trojka. Veď aj oriešky pre Popolušku boli tri, kráľ mal väčšinou tri dcéry či synov, čarovná rybka plnila tri želania – a tak by sme mohli pokračovať ďalej ešte dlho.

Ľudia s trojkou – kreatívny a so smyslom pre humor

Akí sú ľudia, ktorí sa môžu “pýšiť” trojkou ako životným číslom? Väčšinou ich charakterizuje inteligencia, bystrosť, nadanie pre učenie, schopnosť dobre vnímať, celkový bystrý intelekt. Sú to napospol inteligentné osoby, ktorým nie je cudzia kreativita a predstavivosť. Dokážu byť vnímavý, majú veľký potenciál dosiahnuť úspech a naplniť ciele, ktoré si stanovia.

S takými ľuďmi je radosť sa priateliť. Nepokazia žiadnu zábavu, práve zmysel pre srandu im je vlastný, spoločnosť nezriedka bavia svojimi vtipmi, dokážu glosovať nejakú situáciu a nerobí im problém svoje okolie rozosmiať. Už z toho je zrejmé, že sú obľúbenými spoločníkmi a spoločnosť tiež vyhľadávajú, rozhodne nepatria medzi introvertov. Okolo seba navyše šíria optimizmus a radosť zo života. Majú tiež charizmu, vedia tak upútať pozornosť ostatných, nerobí im problém získať rešpekt, prípadne i uznanie a obdiv.

Pre osoby s trojkou je typická nezávislosť, sú to ľudia, ktorým nerobí problém postarať sa o seba. Sú samostatní a celkovo schopní, dokážu sa vyrovnať s kadečím. Majú túžbu po sebarealizácii, chcú v živote niečo dosiahnuť.

Nič ale nie je čiernobiele a tiež ľudia s životným číslom tri majú určité vlastnosti, ktoré nie sú považované za príliš pozitívne. Medzi ne patrí niekedy až prílišná bezstarostnosť, ktorá môže hraničiť s nezodpovednosťou – tieto osoby často neriešia, čo bude zajtra, jednoducho si užívajú tzv. tu a teraz. Občas bývajú veľmi náladoví či vrtkaví, môžu mať sklon k rôznym nevšedným výstrelkom. Stáva, že tiež radi kritizujú svoje okolie, a to až priveľa. Bývajú úprimní, ale niekedy nevedia svoj názor podať diplomaticky, preto dokážu ublížiť tým, ktorí sú príliš citliví a ťažko znášajú kritické slová.

Medzi ďalšie povahové vlastnosti týchto osôb patrí veľká akčnosť, s čím súvisí niekedy až výbušnosť. Pre svoju živosť, nadbytočnú energiu a neutíchajúci elán môžu byť tiež roztekaní a nesústredení.

Chcete sa dozvedieť viac?
Chcete sa dozvedieť viac o vašom životnom čísle? S vešticou môžete prebrať všetko podstatné a zistiť, ako ovplyvňuje váš život a vaše bežná rozhodnutia.

veštice online