Čo všetko skúma numerológia?

numerológia

Fascinujúcim svetom čísel a ich kombinácií sa nezaoberá iba matematika a jej príbuzné vedy, ale takisto numerológia. Čo všetko si pod ňou vlastne máme predstaviť, čo konkrétne skúma? Na tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch. Priblížime v nich náuku zaoberajúcu sa číslami, ktorá na nich ale pozerá z trochu odlišného pohľadu.

Svet čísel fascinoval odpradávna

S číslami a počítaním sa možno stretnúť už od praveku, vtedy ešte v jednoduchej podobe, kedy bol určitý počet znázorňovaný napríklad pomocou čiarok vyrytých do mamutej kosti. S takou formou vôbec najstaršieho “číselného zápisu” sa možno stretnúť dokonca aj na dávnych pamiatkach, ktoré pochádzajú z nášho územia – napríklad zo slávnych Dolných Vestoníc. Neskôr v staroveku dostalo každé číslo určitý symbol, ktorým sa zaznamenávalo. Nejaký spôsob zápisu používali starí Egypťania, Babylončania, Asýrčania či Číňania, snáď každý národ mal svoju metódu, ako číslice písať.

Revolúciu v písaní číslic urobil až neznámy indický mysliteľ niekedy v čase 500 rokov pr. n. l., ktorý vlastne vytvoril spôsob písania číslic v tej podobe, ako ho poznáme až dodnes. Čo urobil? Iba číslam 1 až 9 pridelil vlastný špecifický symbol. Neskôr pribudol ešte zápis pre nulu. Vznikla tak slávna desiatková sústava. Tá si získala obľubu u Arabov, postupne sa prostredníctvom arabských kupcov dostalo povedomie o nej až na európsky kontinent. Tu sa predtým používali rímske číslice, arabské ich vytlačili až v stredoveku, udialo sa tak v priebehu 15. storočia.

Numerológia dáva každému číslu určitý význam

Numerológia nemá žiadnu ustálenú definíciu, ak by sme ju ale mali nejako jednoducho popísať, môžeme napísať, že každému číslu prisudzuje určitý magický význam. To umožňuje lepšie spoznať samého seba, pochopiť minulosť a dokonca nahliadnuť do budúcnosti, uľahčuje tiež vyznať sa v okolí, ktoré nás obklopuje, v zákonitostiach sveta a vesmíru. Pod každým číslom je totiž ukrytá určitá energia, ktorá vibruje v odlišnej dimenzii. A na základe tohto poznania numerológia pracuje.

Za zakladateľa numerológie sa považuje slávny grécky matematik a astronóm Pytagoras, ktorý dokonca predniesol vetu: “Všetko je číslo”. Z ostatných ezoterických odborov má najbližšie k astrológii a vykladacím tarotovými kartám. Má tiež veľa rôznych verzií, existuje napríklad egyptská, čínska alebo západnánumerológia.

Pre každého človeka má obrovský význam osudové či životné číslo, ktoré je možné jednoducho vypočítať z konkrétneho dátumu narodenia. To charakterizuje celý jeho život, povahové vlastnosti a cestu, ktorou sa dotyčný uberá. Ak vás zaujíma, aké je vaše vlastné osudové číslo a jeho bližší význam, pozrite sa na výpočet v jednom z predchádzajúcich článkov – Vypočítajte si svoje osudové číslo.

Podobne ako analýzu dátumu narodenia, môže skúsený numerológov vykonať tiež rozbor vášho mena a priezviska. Tiež týmto spôsobom sa môžete dozvedieť viac o vás samotných a o vašej životnej ceste. Ak vás zaujíma, ako ste na tom so vzťahmi a láskou, môžete si nechať urobiť aj numerologický rozbor partnerstva.

Chcete si nechať vytvoriť odborný numerologický rozbor?
Chcete si nechať vytvoriť odborný numerologický rozbor, ktorý vám pomôže odpovedať na otázky, ktoré vás aktuálne trápia a robia vám starosti? Obráťte sa na skúsenú vešticu, ktorá vie pracovať s vaším menom a dátumom narodenia.

veštice online