Zistite si svoj numerologický výklad mena

Numerologický výklad mena

Každé meno je výnimočné rovnako ako jeho nositeľ. Meno netvorí len súčasť našej jedinečnej identity, ale jeho význam je oveľa väčší.

Podľa numerológie je možné vypočítať takzvané vibračné číslo, ktoré do istej miery poodhaľuje naše charakterové vlastnosti i životnú púť.

Ako zistiť vibračné číslo?

Väčšinou je potrebné pracovať s krstným menom aj priezvisko, kedy vibračné číslo predstavuje ich súčet. Zistiť svoje vlastné číslo nie je nič zložité, ku každému písmenu abecedy je totiž priradené určené číslo (iba CH sa delí na C a H). Tieto číslice sa poznačia a všetky sa sčítajú. A tiež výsledok sa opätovne spočíta. Nakoniec vznikne jediné číslo, ktoré prestavuje ono magické vibračné číslo, ktoré o nás skrýva celú radu zaujímavých informácií.

Okrem čísel 1 až 9 patrí k zoznamu vibračných čísel tiež 11 a 22. To je z toho dôvodu, že ak vyjde súčet 11, prípadne 22, potom sa tieto dve číslice výnimočne už ďalej nesčítajú.

Súpis číselnej abecedy

Svoje vibračné číslo si môžete vypočítať podľa nasledujúceho kľúča:

  • A, J a S = 1
  • B, K a T = 2
  • C, L a U = 3
  • D, M a V = 4
  • E, N a W = 5
  • F, O a X = 6
  • G, P a Y = 7
  • H, Q a Z = 8
  • I a R = 9

Ku každému písmenu z mena a priezviska sa pričlení zodpovedajúce číslo. Ďalej sa už pokračuje podľa vyššie uvedeného postupu.

Výklad vibračného čísla

Vibračné číslo 1

Nositeľ mena s týmto vibračným číslom je dominantný, sebavedomý a má zdravý nadhľad. Často má prirodzený sklon k vedeniu ďalších ľudí, je autoritatívný a pôsobí charizmaticky. K ostatným pristupuje férovo, neznáša lož a pretvárku.

Vibračné číslo 2

Títo ľudia sú skôr rozvážni, starostliví a premýšľaví. Je im vlastní sklon k pracovitosti, nevzdávajú cieľ pred koncom, je na nich spoľahnutie. Nemajú radi akékoľvek konflikty ani vyhrotené prostredie.

Vibračné číslo 3

Nositelia vibračného čísla 3 milujú život a dokážu si ho vychutnávať plnými dúškami. Sú všestranne talentovaní a činorodí. Zle však znášajú kritiku na svoju osobu.

Vibračné číslo 4

Pre osoby s týmto číslom je typická vytrvalosť, odolnosť a cieľavedomosť. Sú to rodinné typy, na ktoré je po všetkých stránkach spoľahnutie. Na druhú stranu je život s nimi niekedy príliš stereotypný.

Vibračné číslo 5

S vibračným číslom 5 súvisí búrlivé prejavovanie emócií, a to tých pozitívnych (radosť, smiech) i negatívnych (zlosť, smútok). Títo ľudia sú pomerne nestáli, vždy sa pre niečo rýchlo nadchnú a rovnako rýchlo ich to zase prejde.

Vibračné číslo 6

Týmto ľuďom väčšinou nechýbajú obdivovatelia. Majú totiž prirodzený pôvab, vyznačujú sa vycibreným správaním, sú empatickí a vyžaruje z nich harmónia. Veľakrát sú však tiež príliš krehkí a aj maličkosť ich rozhodí.

Vibračné číslo 7

Neustále nad niečím hĺbajúci typ. Asi tak by sa dalo v skratke popísať vibračné číslo sedem. Sú to pracovití a vysoko vzdelaní jedinci, ktorí neustále pracujú na svojom zdokonaľovaní sa. Niekedy zle zvládajú emócie.

Vibračné číslo 8

Nositelia mena s týmto vibračným číslom sú živly, majú energiu na rozdávanie, takmer nikdy sa neunavia. Sú rozhodní a ctižiadostiví, niekedy však až príliš netrpezliví.

Vibračné číslo 9

Milujú a potrebujú byť milovaní. Sú tolerantní a rovnakú vlastnosť požadujú tiež od druhých. Charakterizuje ich tiež nesebeckosť a túžba pomáhať potrebným.

Vibračné číslo 11

Prvý z výnimočných vibračných čísiel. Väčšina ich nositeľov majú šťastný a spokojný život, darí sa im v súkromnom i pracovnom života, netrpia nedostatkom. Občas však môžu byť citovo nevyrovnaní.

Vibračné číslo 22

Druhé jedinečné vibračné číslo. Aj títo ľudia majú daný do vienka veľký talent a vlohy pre to stať sa úspešnou osobnosťou. Sú talentovaní a majú veľkú schopnosť intuície. Avšak aj oni môžu mať problémy s citovou stránkou života.

Numerologický rozbor – čo dokážu čísla v osobnom živote?

Aké vlastnosti ste dostali do vienka práve vy? Nechajte si v našej veštiarni vyhotoviť podrobný rozbor vlastnej osobnosti.

veštice online