Vlastnosti čísla osem

Vlastnosti čísla osem

Numerológia sa zaoberá číslami a ich významom. Snaží sa nachádzať súvislosti a väzby medzi samotnými číslami a životom človeka, jeho správaním, povahou a osudom. Najdôležitejšími sú v numerológii čísla 1 až 9, tie tvoria vôbec základný pilier tohto odboru. Niektoré z nich sme si už v predchádzajúcich článkoch predstavili. Tentoraz sa zameriame na ďalšie číslo z tohto “piliera”, a tým je číslo 8.

Osmička v živote okolo nás

Osmička je prirodzené číslo a zároveň tretie najmenšie číslo zložené. Z matematického hľadiska je to tiež párne číslo, ktoré je treťou mocninou dvojky. S osmičkou sa môžeme stretnúť v našej slnečnej sústave, práve toľko planét totiž obieha okolo Slnka (najvzdialenejšie Pluto sa novo už za skutočnú planétu nepovažuje).

Toto číslo nájdeme v prírode napríklad u húb, pretože tie majú väčšinou práve osem výtrusov. Presne osem chápadiel má chobotnica. Okrem iného tiež lotosový kvet, ktorý má dôležité postavenie v hinduizme, kde symbolizuje kozmickú energiu, má osem okvetných plátkov.
Za pozornosť určite stojí skutočnosť, že pri otočení tejto arabsky písanej číslice do horizontálnej polohy znázorňuje symbol nekonečna, nesmrteľnosti a neustávajúceho kolobehu. Tiež nesmieme zabudnúť na to, že osmička je protónové číslo kyslíka a základy európskej hudby stoja na oktáve. Aj v rovine je osem základných smerov, lúštitelia to iste poznajú z osemsmeroviek.

Význam číslo osem

Dôležitý symbolický význam nesie osmička v rôznych kultúrach po celom svete, menovite uveďme aspoň Čínu a Indiu. A aké sú hlavné vlastnosti tohto čísla?

Je považovaná za mocné číslo, zastupuje silu, zdatnosť, odolnosť, odvahu, vytrvalosť, ale aj značnú pracovitosť, cieľavedomosť a vytrvalosť. Osmička je symbolom financií, majetku a vo všeobecnej rovine tiež zisku a úspechu. Okrem iného vyjadruje umenie organizácie, poriadku a logického myslenia, zároveň aj určitú mieru strohosti až strmosti, niekedy až agresivitu v ceste za úspechom.

Životné číslo osem

Niet divu, že ľudia, pre ktorých je práve osmička ich životným číslom, sú väčšinou veľmi ctižiadostiví a ambiciózny. Majú jasnú predstavy, čo chcú dosiahnuť. Často sa jedná o túžbu po vysokom poste v zamestnaní, značnom finančnom zisku, títo ľudia chcú byť tiež uznávaní ostatnými, niekedy prahnú dokonca po sláve. Skrátka a dobre, napospol sa jedná o osoby, pre ktoré sú záležitosti ako úspech, peniaze, majetok a moc veľmi dôležité. Za svojim cieľom dokážu ísť veľmi tvrdo, vytrvalo a na dosiahnutie svojich snov sú ochotní vynaložiť veľké množstvo usilovnosti a energie.

Aj keď osoby s číslom osem môžu pôsobiť chladne, tvrdo a bezcitne, nie je tomu vždy tak. Niektorí z nich si totiž vzápätí uvedomia, že materiálne bohatstvo nie je všetko. A niekedy sa preto o svoj zisk dokážu nezištne podeliť s tými, ktorí akúkoľvek podporu a pomoc naozaj potrebujú. Vždy záleží na konkrétnom človeku, ako so svojou dravou povahou naloží, či len sebecky pre svoj vlastný prospech alebo sa naučí vnímať aj potreby ostatných.

Zaujíma vás vaše životné číslo?
Oslovte odborníka v oblasti numerológie a poraďte sa s ním, ako práve vaše osudové číslo ovplyvňuje samotný váš život, správanie a konanie.

veštice online