Za číslom 10 sa ukrýva rozlet aj pád

Číslo 10 a jeho numerologický význam

Desiatka patrí k významným prirodzeným číslam. Práve od čísla 10 je totiž odvodená desiatková sústava, ktorá je na svete vôbec najpoužívanejšou číselnou sústavou.

Aj vo svete okolo nás sa s týmto zaujímavým číslom môžeme bežne stretnúť, stačí si spomenúť, že ak sčítame počet všetkých našich prstov na rukách a nohách, dostaneme práve číslo desať. Aj v rastlinnej ríši majú niektoré kvety práve desať okvetných plátkov, z tých známejších je to napríklad exotická mučenka.

Vypočítajte si svoje osudové číslo

Výklad čísla 10

Desiatka je už od dávnych čias považovaná za číslo s veľkým významom, a to najmä preto, že je symbolom úplnej dokonalosti, súhry, súladu a harmónie. Preto sa toto číslo objavuje dokonca v prastarých historických prameňoch, kde má vždy dôležitú úlohu. Uveďme aspoň niekoľko príkladov: starí Egypťania mali týždeň dlhý práve desať dní, v Biblii si môžeme prečítať o známych desiatich Mojžišových prikázaniach a tiež životný beh budhistov sa odvíja v desiatich stupňoch.

Ale to nie je všetko, desiatka je číslo zložené, a to z jednotky a nuly. Je to navyše prvé číslo, ktoré je takto zložené z viacerých číslic, aj preto sa mu prisudzuje veľký význam. Číslo 10 je často považované za božské, symbolizuje svetlo a zároveň i lásku.

Desiatka ovplyvňuje vzostupy a pády

Na druhej strane má v numerológii trochu neobvyklý výklad, môže totiž znamenať rozlet či vzostup, ale aj pád, prípadne zisk alebo stratu, úspech alebo nezdar. Ako tomu teda rozumieť, ako je možné, že jedno číslo má hneď dva protikladné významy? Záleží, ako k číslu 10 pristupuje, pretože práve náš životný spôsob a správanie priamo ovplyvní, ako sa k nám na oplátku zachová. Ak budeme charakterovo dobrí, nesebeckí, nápomocní potrebným, budeme hovoriť pravdu a správať sa úprimne, potom to prinesie značný zisk v podobe šťastie, úspechu, radosti. Ale platí to aj naopak, potom nasleduje pád, strata, nezdary …

Číslo desať v sebe teda ukrýva značnú karmickú moc a je len na nás, ako tento skrytý potenciál využijeme. K zmene sa môžeme dopracovať aj v priebehu života, ak sa vydáme zlou cestou, osud nás dostihne. Desiatka jednoducho hodnotí naše zásluhy v živote a podľa toho “rozdáva”.

Akí sú ľudia narodení 10.?

Dátum narodenia predurčuje povahu a správanie človeka. Ak sa niekto narodil práve desiateho dňa a je pritom jedno, v akom mesiaci, je mu do vienka dané, že je silnou osobnosťou. Táto sila sa ukrýva predovšetkým v emocionálnej rovine, tento človek je zároveň značne nezávislý a sebestačný. Sú pre neho pevné zásady, je stály a nemení svoje názory, dokáže do partnerského vzťahu vniesť harmóniu a určitý poriadok. Je na neho spoľahnutie a väčšinou dobre vie, čo od života očakáva. Je pracovitý, dokáže ísť za svojím cieľom.

Na druhú stranu je človek narodený desiateho dňa pomerne zle čitateľný pre ostatných, pretože býva rezervovaný a uzavretý.

Zaujímavá Vás, aké číslo ovplyvňuje práve Váš život?
Veštica či kartárka vypočíta Vaše životné číslo a jeho význam v každodennom živote.

veštice online