Deviatka – číslo, ktoré si zaslúži pozornosť

devitka2

Každé číslo v sebe nesie nejaký kód, má svoj symbolický význam. Má však aj reálny vplyv, ktorý sa odráža v pozemskom živote všetkých ľudských bytostí. S číslami sa stretávame doslova na každom kroku, 24 hodín denne, každú z šesťdesiatich minút jednej hodiny, každú sekundu z šesťdesiatich, ktoré tvoria minútu… Každý týždeň má 7 dní, rok 12 mesiacov, Luna prechádza neustále kolobehom štyroch rôznych fáz. Každý ľudský tvor sa v lone matky vyvíja bežne tri trimestre, deväť mesiacov …

Deviatka je číslom, ktoré v rade stojí až za ostatnými základnými číslami, často je za nimi aj z hľadiska pozornosti. Napriek tomu si pre svoj význam pozornosť zaslúži.

Zvláštnosť deviatky

Deviatka má zvláštnu vlastnosť, ktorá vyzdvihuje jej jedinečnosť a dáva jej vznešenosť a ušľachtilosť.
Nech už ju vynásobíte akýmkoľvek číslom, vždy z neho súčtom číslic (v numerologickej redukcii) dostanete opäť deviatku.

Napríklad:
2 x 9 = 18 (1 + 8 = 9)
5 x 9 = 45 (4 + 5 = 9)
11 x 9 = 99 (9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9)

Svoj jedinečný charakter si deviatka zachováva aj pri sčítaní. Môžeme k nej pripočítať akékoľvek číslo, súčtom jeho číslic potom opäť dostanete číslo pôvodné alebo pôvodné číslo numerologickej redukcie.

Napríklad:
1 + 9 = 10 (1 + 0 = 1)
5 + 9 = 14 (1 + 4 = 5)
15 + 9 = 24 (1 + 5 = 6 a tiež 2 + 4 = 6)

Kým násobenie zachováva pevnú hodnotu deviatky, sčítanie s iným číslom deviatku ponecháva bokom a vracia sa späť k číslu pôvodnému.

Aj deviatka je symbolom dokonalosti

Obdobne ako sedmička je tiež deviatka vnímaná ako symbol dokonalosti. Pre svoju podobnosť s tvarom čísla 6 býva jej význam spájaný aj s ňou. Šestka je číslom materskej lásky a ochrany. Deviatka tieto vlastnosti povznáša na vyššiu úroveň. Spája tak v sebe súcit spolu so vznešenosťou a veľkorysosťou, vlastnosťami, ktoré sme jej priradili v predchádzajúcom odseku.

9 však v sebe nesie tiež význam trojky, ktorý je trikrát znásobený (3 x 3 x = 9). Dokonalosť tak v sebe deviatka nesie tiež ako stvárnenie božskej trojjedinosti (Otec, Syn a Duch Svätý).

Deväť podôb vesmírneho poriadku

V starom Grécku využili celý potenciál deviatky, keď uctievali deväť múz. Deviateho dňa tiež prebiehali tryzny – pamiatka mŕtvych. Deviatka sa využívala aj v starom Ríme, napríklad ako deväťdenná doba očisty po pohrebe, ale aj očisty matky po pôrode.

Zatiaľ čo v Biblii sa s deviatkou takmer nestretávame, hojne ju nachádzame v kultúre starých Keltov. Zo starej Číny poznáme deväť nebí, ale tiež deväť podôb vesmírneho poriadku, ktorý sa označuje ako Tao. Typické ázijské pagody majú deväť poschodí.

Múdrosť deviatky

Deviatka býva spájaná s univerzom a vyššími sférami, kozmickým poriadkom a múdrosťou. Nesie v sebe okrem súcitu aj porozumenie a veľkorysosť. Je číslom tolerancie.
Pretože v sebe nesie vždy časť z vlastností všetkých základných čísel, je tiež variabilným mnohostranným číslom, číslom s vysokým potenciálom.

Tieto vlastnosti dáva deviatka aj ľuďom, ktorým je priradená v podobe osudového čísla. Títo ľudia sú rozumní, inteligentný a citliví. Vyznávajú základné ľudské hodnoty a usilujú o harmóniu. Ľahko sa učia. Môžu byť aj náladoví a mať sklon k teatrálnosti či prílišnej idealizácii sveta.

Aké je to vaše číslo a čo vám hovorí?
Túto otázku vám zodpovie skúsený numerológ. Nájdete ho medzi našimi odborníkmi, ktorí sú tu pre vás, aby vám odhalili mnohé z toho, ako funguje tento kozmos. Stačí zavolať.

veštice online