Číslo 4 ukrýva poriadok a rovnováhu

Číslo 4 – jeho numerologický význam a vlastnosti

Numerológia sa zaoberá číslami. Okrem iného tiež skúma, aké sú vlastnosti jednotlivých čísel. Každé z nich je totiž trochu iné. Aký charakter má číslo 4 a akí sú ľudia, pre ktorých je ich životným číslom?

Základné významy čísla štyri

Štvorka je vôbec prvé zložené číslo. Kde všade sa s ním v živote môžeme stretnúť? Uveďme aspoň tie najbežnejšie prípady:

  • svetové strany sú práve štyri (sever, západ, juh a východ)
  • tiež ročné obdobia sú štyri (jar, leto, jeseň a zima)
  • existujú štyri základné elementy (oheň, voda, vzduch a krajiny)
  • mesiac má štyri rôzne fázy (nov, prvá štvrť, spln, posledná štvrť)
  • aj Slnko má štyri dôležité body (jarná a jesenná rovnodennosť, letný a zimný slnovrat)
  • štyri strany má štvorec, obdĺžnik či kosoštvorec

Určite je zaujímavé, že v mnohých východných krajinách (napríklad v Japonsku a Číne) sa považuje číslo 4 za nešťastné, je tu dokonca symbolom smútku, utrpenia, bolesti a tiež smrti. Väčšinou sa však číslo štyri vzťahuje k celému svetu a viaže sa k vesmíru, predstavuje totiž poriadok a celkovú rovnováhu.

Akí sú ľudia, ktorých životným číslom je štvorka?

Každý človek má svoje osudové čiže životné číslo. To ovplyvňuje predovšetkým jeho charakter a povahové vlastnosti. Akí sú ľudia, pre ktorých je číslo 4 tým životným? Jedným z ich najvýraznejších rysov je zmysel pre pravidlá a povinnosť, svojimi zamestnancami sú obľúbení, pretože ako pracovníci svedomito dodržiavajú poriadok a zavčas plnia svoje úlohy. Na druhú stranu väčšinou nepatria k ambicióznym a príliš cieľavedomým jedincom, preto neobsadzujú tie najvyššie či manažérske posty. Skôr si ich možno predstaviť ako starostlivých úradníkov, mnoho z nich nájdeme v povolaniach, ktoré vyžadujú nosenie uniformy (disciplína im nerobí ťažkosti).

Osoba, ktorej číslom je štvorka, zvyčajne nemá veľké množstvo priateľov. Ak si však niekoho pustia bližšie k telu, jedná sa o silné priateľské puto, ktoré má skôr dlhodobý charakter. Aj od svojho okolia však tento človek vyžaduje dodržiavanie zásad, neznáša lož a neúprimné chovanie. Tiež príliš odviazanej srandy alebo nespútaného veselia si s dotyčným neužijete, pôsobí skôr konzervatívne a upäto, niekedy je až pedantský.

Pokiaľ si nájdete partnera so životným číslom 4, potom vedzte, že sa bude jednať pravdepodobne o trvalý, pevný a hlboký vzťah. Záleží aj na vašom založení, ale je možné, že občas vám bude váš partner pripadať príliš nudný a nezáživný. Ide totiž o niekoho, kto zle prijíma zmeny, preto bude ľahké skĺznuť s ním do prílišného stereotypu, ktorý bude v znamení stále sa opakujúcich každodenných činností a povinností. Nezabudnite však svoju drahú polovičku občas pochváliť a oceniť to, čo robí – títo ľudia často trpia nedostatkom sebavedomia a potrebujú čas od času počuť, že sú potrební a schopní.

Medzi ďalšie typické vlastnosti patrí fyzická zdatnosť a odolnosť. S tým súvisí aj pracovitosť, sebadisciplína, usilovnosť a vytrvalosť. Taký človek dosahuje úspechu nie dravosťou, ale skôr pomaly a postupne tvrdou drinou.

Chcete sa dozvedieť viac o vás samotných?
Životné číslo má vplyv na naše správanie i vlastnosti. Veštica poradí, ako práve to vaše číslo ovplyvňuje váš život.

veštice online