Posolstvo anjelov pre September 2021

posolstvo anjelov

Anjeli na september odkazujú: OCHRANA, rozjímanie, počúvanie.


Milý člověče, nyní tě vedeme k tobě samotnému. Využij energii měsíce září k probuzení tvé duše. Tento měsíc bude více duchovní a spirituální, než praktický. Zejména v tom smyslu, jak se postavit k životu a k sobě samému. Přesto cesta do duchovní úrovně tvé bytosti povede přes náročné praktické skutečnosti.
Je to měsíc zkoušek a lekcí, kterými procházíš především proto, abys lépe porozuměl hloubce různých skutečností a naučil se nenahlížet na vše jen z povrchu a na to, co je oku zřejmé.

Učíme tě rozumět skrytým významům, protože ty tě dovedou nejen k podstatě věci, ale především ti pomůže změnit přístup a úhel pohledu.

Ač je září pod vlivem skrytých skutečností, budeš mít pocit, že se sešlo všechno praktické řešení snad jen do jediného měsíce v roce. Vypadá to tak, ale má to mnohem hlubší podstatu.

Zde se naučíš jedné důležité lekci – že je potřeba, aby ve všem byla rovnováha, aby se jedno propojilo s druhým. Proto neber nic z toho jako problém, ale ber to jako situaci, která vyžaduje řešení skrze vnitřní pohled a pochopení.

Měsíc září je velmi podnětný, aktivní a spouští mnoho dalších souvislostí, které se postupně projeví i v dalších měsících. Je to počátek změn v realitě. Buď ostražitý, otevřený, bdělý a všímej si opakujících se znamení, náhod a zapadajících souvislostí. Platí to pro všechny oblasti tvého života, protože jedno propojuje a ovlivňuje druhé. Mysli také na to, že aktivní výdej energie potřebuje do rovnováhy dostatečný odpočinek.
Jsi pod naší nejvyšší ochranou, stejně jako tvoji blízcí a tvůj majetek.

Kéž tě andělé provázejí.
Tato poselství tvořím z Tarotu andělů strážných od Doreen Virtue.

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online