Posolstvo anjelov pre November 2022

Anjelské posolstvo novembra tebe: SVETLO NA KONCI TUNELA, ŠŤASTNÁ HVIEZDA.


Měsíc listopad slibuje splněné sny, úspěch, radost, konec obtížené situace, nové zdroje peněz a dalších možností a příležitostí.
Měsíc oplývá šťastnými energiemi a jeho synonymem by mohla být „šťastná hvězda“. Vesmír ti nabízí pomoc, pokud jsi připraven ji přijmout, stejně jako bys měl být připraven přijmout to, co si opravdu přeješ.

Pokud ovšem zjistíš, že to, co si přeješ, je pro tebe vlastně příliš velké sousto, budeš se učit přijímat. Někdy si vy lidé něco přejete, a když to dostanete, bojíte se a stáhnete se.
Rozhodni se, co opravdu chceš.

Pokud se objevují překážky, které ti neumožňují přijmout dary a radosti, pak přemýšlej o tom, čím si to blokuješ. Může jít o nesprávná přesvědčení, předsudky, pochybnosti, obavy, nedůvěru. Mnohdy nevidíš věci jasně. I když je tvá situace těžká, někdy se jí držíš, protože je to pro tebe jistota, která je ti známá a víš, jak s ní zacházet. Pak si přeješ něco lepšího, ale ve své podstatě se toho bojíš, protože máš strach z neznámého.

Přemýšlej, opravdu jsi připraven přijmout to, co si přeješ? Rozhoduješ se o něčem, nebo ses už rozhodl? Rozhodování není rozhodnutí. Rozhodování nenese odhodlání. Přináší pochybnost a překážky, staví okolnosti proti uskutečnění. Rozhodnutí je jasný pokyn k jednání, je to jasné, jednoznačné a vede jen jedním směrem. Až když se jasně a nekompromisně rozhodneš, bez ohledu na současné okolnosti, vesmír začne tvořit cesty a překážky měnit v možnosti. Věř v sebe, sobě, v život a v to, že všechno je tak, jak má být, pro tvé nejvyšší dobro. Potom jsi připraven toto nejvyšší dobro přijmout a žít.

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online