Posolstvo anjelov pre Máj 2021

posolstvo anjelov

Anjeli na máj odkazujú: LÁSKA, HVIEZDY, hojnosť.


Jen na tobě nyní záleží, jakým pohledem se díváš na sebe, na život, na lidi, na dění kolem sebe. Právě nyní z toho můžeš vypozorovat jen dvě cesty. Jedna nese světlo, lásku a harmonii. Druhá tmu, beznaděj a strach. Co vidíš ve tmě – hvězdy nebo temno?
Toto je zrcadlem a odrazem toho, s jakým přístupem a myšlenkami žiješ.
Můžeš vidět lásku, nebo nepřízeň. Můžeš vidět dobro nebo zlo. Můžeš vidět naději, nebo zkázu. Můžeš vidět možnosti a výzvu, nebo překážky. Můžeš se rozhodnout pro řešení, nebo vytvořit potíže.

Vše je odrazem a důsledkem toho, s jakým přístupem k životu a k sobě žiješ.

Dívej se na vše s láskou, vírou, radostí, nadějí, inspirací a tvůj život rozkvete. Světlo tvé lásky se násobí se světlem vesmíru a ostatních lidí, jednajících srdcem.
Vnímej život v beznaději, strachu, obavách, jež přináší tma a budeš přitahovat lidi a situace ve stejných energiích.

Ve tmě můžeš vidět hvězdy a naději, nový začátek a světlo na konci tunelu. Ale můžeš vidět tmu, cítit strach a přitahovat potíže.

Květen je měsícem lásky, znovuzrození, početí, nalezení nové cesty, sebe sama, přijetí krásy a moudrosti Matky Přírody. Přináší zcela nový začátek, obnovení, probuzení, oživení a uzdravení. Když plyneš s těmito krásami, jsi krásný také. Tvá duše je krásná, zářivá, láskyplná, přitahující lásku, krásu a radost.

S jakým přístupem se nyní rozhodneš vykročit? Od toho se bude odvíjet tvůj budoucí život. Od toho, jak to v sobě uchopíš nyní, dnes, tady a teď.
A to nejkrásnější na tom je, jakou volbu zvolíš, bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíš nyní.

Kéž tě andělé provázejí.
Tato poselství tvořím z Tarotu andělů strážných od Doreen Virtue.

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online