Víly – anjeli prírody

Pozemský i anjelský svet je pestrý, plný krásy a úchvatných bytostí. Zatiaľ čo väčšina ľudí verí na anjelov ako takých, víly sú často považované len za výmysel z rozprávok a detských príbehov. Aj v bežnej realite sa však s rozprávkovými bytosťami môžeme stretnúť, a aj víly v ňom majú svoje miesto. Sú bytosťami anjelskej ríše. Sú tiež anjelmi, anjelmi prírody.

Anjeli často bdejú nad ľuďmi, víly sa oproti tomu starajú o rastliny, zvieratá a prírodu ako celok.

Dalo by sa povedať, že anjeli sú súčasťou životného kolobehu. Ide len o to, ako veľmi si existenciu anjelov pripustíme a ako veľmi s nimi budeme komunikovať. Základným a najjednoduchším spôsobom komunikácie s anjelmi sú anjelské karty. Aj na anjelských kartách nájdeme víly ako špecifický typ anjelov. A kto sú to teda víly?

vila

Kto sú víly?

V rozprávkových príbehoch môžu byť víly zlomyseľné, neprajúce a nenávistné. V skutočnosti je to naopak. Víly sú milujúcimi bytosťami plnými lásky, ktoré sa s radosťou starajú o prírodné krásy. Aj víly sú nádhernými bytosťami pripravenými pomôcť kedykoľvek, keď je to potreba. Sú romantické, citlivé a empatické. Víly sú však tiež plaché. Niet divu, človek sa k prírode nespráva vždy práve pekne a víly vnímajú prírodu ako svoj domov. Sú ochrankyňou rastlín, kvetov alebo zvierat.

Víly sú krehkými kráskami, ktoré patria do čistej prírody. Dokážu rozdávať pozitívnu energiu, pomáhajú od strachu, úzkosti a iných negatívnych emócií, podporujú bezstarostnosť a čistý zámer. Práve tieto vlastnosti k nim neoddeliteľne patria.

Víly sú tiež kúzelnými liečiteľkami. K aktivite sa prebúdzajú spolu s jarou, keď príroda začína svoj nový kolobeh.

Ako víly vyzerajú?

Víly sú neviditeľné bytosti, ktoré majú nehmotné telo. Znázorňujú ich však potrebné anjelské karty. Bývajú nádherné, majú ľudskú tvár, priezračné oči a uši často hore zakončené do špičky. Majú tak svetlé vlasy, že sa javia ako biele.

Ide len o drobné stvorenia. Víly prelietavajú z kvetu na kvet obdobne ako motýle, často tiež majú motýlie krídla. Svietia jasným bielym svetlom a tak môžu pripomínať aj svätojánske mušky.

Elementárne bytosti

Na rozdiel od anjelov, ktorí sú poslami nebies, sú víly bytosťami planéty Zem a jej prírody. Patria k takzvaným elementárnym bytostiam, elementálom. Náležia vždy k jednému zo štyroch živlov (elementov). Môže to byť zem, ale tiež oheň, voda alebo vzduch.

Medzi elementárnymi bytosťami nájdeme vedľa víl napríklad tiež škriatkov a elfov. Niektoré typy elfov a víl, spolu s bytosťami zvanými sylfa radíme k vzdušnému živlu. Rusalky a nymfy sú potom spájané s živlom vody. Bytosti viazané k ohnivému živlu sú označované ako salamandri.

Veselí anjeli

Kým anjeli v sebe majú vážnosť a pokojnú silu, víly sú bližšie pozemskému svetu. Vážnosť nahrádzajú hravosťou, samopašnosťou až ľahkomyseľnosťou. Ich svet je podobný tomu nášmu, aj preto dokážu lepšie pochopiť ľudské problémy a tiež s nimi pomôcť.

Posolstvo víl a anjelov

Víly vnímajú potreby rastlín a zvierat rovnako ako ľudské myšlienky a pocity. Približujú sa však iba k ľuďom s čistým srdcom. Ak sa chcete s vílami stretnúť, musíte mať dobré úmysly a jasnú myseľ.

Víly môžete cítiť v divokej prírode, na prechádzke v lese, blízko priezračnej riečky alebo napríklad na rozkvitnutej lúke. S vílami ako anjelskými bytosťami môžete komunikovať aj prostredníctvom anjelských kariet.

Anjelské karty
Ak nemáte vlastné anjelské karty alebo neviete rozšifrovať ich posolstvo, obráťte sa na našich veštcov. Niektorí z nich používajú anjelské karty, aby posolstvo víl a anjelov dokázali odovzdať tam, kam sú určené.

S komunikáciou s anjelmi môže pomôcť obzvlášť veštica Daniela.

veštice online