Veštby na rok 2020

Veštby pre rok 2020

Svet sa neustále mení, obdobie prosperity a bohatstva sa striedajú s úpadkom a v ľudských dejinách prebehlo už nemálo vojnových konfliktov a iných katastrof. Ako si v tomto ohľade povedie rok 2020, bude v znamení ekonomického rastu alebo naň história nebude spomínať príliš v dobrom?

Ak sa pozrieme na proroctvo Nostradáma, Baby Vangy a Sibyly Weissovej, mali by sme spozornieť. Všetci z nich sa totiž jednotne zhodujú na tom, že tento rok bude pre väčšinu ľudí veľmi náročný a je navyše naplnený hneď niekoľkými vážnymi hrozbami.

Veštba slávneho Nostrádama

Nostradámus (pravým menom Michel de Nostredame) patrí bezpochyby k vôbec najslávnejším veštcom ľudskej histórie. Tento francúzsky lekár židovského pôvodu žil v 16. storočí a už ako mladík sa nadchol pre astrologické výpočty.

Aký bude podľa neho rok 2020? Vo svojich proroctvách ho rozhodne nevidí nijako optimisticky. Uvádza totiž, že tento rok bude naplnený vojnovými konfliktami, ktoré môžu vyústiť do vojny veľkého rozsahu a obrovských škôd. Dôvodom mnohých týchto závažných sporov bude náboženstvo. Zároveň možno očakávať prírodné katastrofy, má dôjsť k znateľnému úbytku lesných porastov, hrozia tiež rozsiahle požiare a v iných kútoch sveta naopak ničivé povodne.

Veštba slepej Baby Vangy

Bulharská veštica Vanga získala schopnosť predpovedať budúcnosť už ako mladé dievča. Vtedy oslepla a už navždy stratila možnosť vidieť okolitý svet, namiesto toho sa u nej ale objavil tajuplný vnútorný zrak, prostredníctvom ktorého videla udalosti, ktoré sa ešte len stanú.

Rok 2020 podľa nej nebude pre ľudstvo rozhodne priaznivým. Predpovedá, že toto obdobie bude naplnené vojnovými konfliktami a hrozbu vidí dokonca v možnosti použitia ničivých chemických zbraní. Aby toho nebolo málo, tento rok sa má niesť tiež v znamení závažných klimatických problémov. To už tak prekvapivé nie je, veď mnoho vedcov opakovane upozorňuje, že konzumný štýl a stále sa zhoršujúce znečistenie životného prostredia môže mať obrovský negatívny dopad na našu planétu …

Veštba Sibily Weissovej

Z trojice uvedených veštcov je Sibyla Weissová pravdepodobne najmenej známa, hoci aj jej veštby sa až s mrazivou presnosťou napĺňajú. Táto žena s tajuplnými schopnosti a nemeckým pôvodom žila pred niekoľko storočiami na Chebsku a sú o nej zmienky aj v niekoľkých povestiach.

Práve táto žena, ktorá bola prostým ľuďom považovaná za čarodejnicu, predpovedala, že v roku 2020 vypukne smrteľná epidémia, ktorá sa bude veľmi rýchlo šíriť a nevyhne sa ani nášmu územia. Táto choroba pripomínajúce chrípku, avšak s oveľa horším priebehom, má spôsobiť obrovské utrpenie mnohým ľuďom.

Túžite vedieť, aký bude váš osobný život po zvyšok tohto roka?
Stačí sa opýtať veštice a nechať si vyložiť karty osudu.

veštice online