Posolstvo anjelov pre November 2015

Mesiac november je veľmi zaujímavý mesiac, keďže sa v ňom budú prejavovať skutočnosti okolo financií, ale zároveň aj vzťahov. V podstate sa dá povedať, že pôjde o mesiac vytvárania hojnosti a naplnenia.

V novembri sa budú prejavovať udalosti a záležitosti okolo financií, pri ktorých budete predovšetkým viazaní blízkymi ľuďmi a rodinou. Je teda čas konať a riešiť situácie okolo dedičstva, majetkov, dlhov atď.

Na druhú stranu sa ale môžu energie točiť okolo finančných možností ako je práca, zamestnanie, činnosť, poslanie, brigády, jednoducho ide o mesiac, kedy by sme mali využiť tieto energie pre budovanie finančnej stability v našom živote, konkrétne podľa toho, aké situácie sa týkajú každého z Vás.

V súvislostiach sa môžete v tomto období preplietať s konkrétnymi blízkymi ľuďmi, alebo s ľuďmi zo svojej rodiny. Sú tu oba aspekty. Ako sa hovorí, všetko so všetkým súvisí a tu sa to nejako zvláštne prepája.

Možno budete teraz premýšľať a uvažovať v daných okolnostiach a skutočnostiach, ale môžu sa objaviť aj úplne nečakané udalosti.
Môže ísť aj o rozhodnutie a plánovanie ohľadom vytvárania rodín, manželstva, alebo naopak tiež rozvodov atď.
Dá sa teda povedať, že mesiac november je akýmsi mesiacom “príprav a plánovania” pre stabilný a naplnený život.
Mnoho ľudí sa práve teraz rozhoduje o novej práci, ktorú by chceli pojať skôr ako “nájsť pre svoj smer a plniť tak aj svoje životné poslanie”.
November je vhodný mesiac pre nové rozhodnutia, pre doriešenie neukončených záležitostí, v ktorých hrá úlohu stránka materiálna, čo by malo ovplyvniť a doriešiť tiež prípadné spory vo vzťahoch.
Vďaka tomu sa prečistí ďalšia časť Vášho života a zároveň Vás to posunie o ďalšie kroky vpred.
Neriešte veci s horúcou hlavou, skôr vždy chvíľočku počkajte a uvidíte, že sa všetko začne ukazovať jasnejšie.
Máme sa tiež učiť veriť svojim schopnostiam, naučiť sa poznať svoju hodnotu a naučiť sa trpezlivosti.
V tomto mesiaci môžete stretnúť veľmi dôležitých ľudí – pomocníkov, ktorí sú Vašimi sprievodcami na ceste rozvoja a nového života. Je to teda mesiac plný tvorivej energie, ale aj mesiac práce na sebe, svojom živote, na svojom postoji a rozhodnutiach.

Využite tento mesiac čo možno najefektívnejšie a všetko, čo Vás stretne, s láskou prijmite a počkajte, čo Vám to v dôsledku prinesie. Aj to nepríjemné má v budúcnosti veľmi zásadný vplyv na Váš život a nič sa nedeje bezdôvodne. Každá udalosť má nejaký skrytý význam, ktorý uvidíte v správny čas.
Nebojujte preto s tým, čo je nepríjemné, zamerajte sa na to, čo chcete, nechajte veci voľne plynúť a uvidíte, ako sa zrazu začnú objavovať nové možnosti, ktoré by Vás ani vo sne nenapadli.

Prajem Vám mesiac plný pozitívnych krokov a rozhodnutí, hojnosti, nádeje a naplnenia.

Posolstvo pre tento mesiac:
“Cítiš sa zaseknutý / á a nerozhodný / á? Načúvaj svojej intuícii a urob rozhodnutie.”
“Prichádza k Tebe neočakávané bohatstvo.”
“Niečo si želaj a očakávaj to najlepšie.”
“K uskutočneniu Tvojich snov Ťa dovedie rad malých krôčikov.”
“Mysli a konaj tvorivým spôsobom.”
“Keď sa vzdáš potreby mať všetko pod kontrolou, Tvoja uvoľnená energia rýchlo privolá to, po čom túžiš.”

Doreen Virtue

“Pre väčšinu ľudí totiž veľkorysosť spočíva len v dávaní. Aktom lásky je však aj prijímanie. Dovoliť druhému, aby nás urobil šťastným, urobí šťastným aj jeho.”
PauloCoelho

zdroj: Hanka, web

veštice online