Posolstvo anjelov pre Jún 2017

Jún – nové projekty, povýšenie, hľadať a vytvárať nové možnosti, rovnováha, zdokonaľovanie, vzdelávanie, sloboda, odhodlanie, úspech.

V první třetině měsíce jsou příhodné energie pro vytváření a plánování nových projektů, profesních cest, uzavírání obchodních partnerství, povýšení, změny pozice. Někdy je ale potřeba tomu také trochu pomoci, jít si za tím a být odvážní si o to říci.

Tyto všechny kroky nás samozřejmě vedou k uvědomování si svých hodnot a kvalit, k sebelásce a sebe-úctě.
Jsme vedeni k tomu, abychom se naučili si sebe sami vážit.

Ve druhé třetině se budeme snažit hledat rovnováhu a to ve všech ohledech, zejména ve smyslu pochopení, že mít jen dobré srdce nestačí. Abychom dosáhli finanční hojnosti, potřebujeme být v souladu ve všech oblastech. Hojnost není jen mít dobré srdce bez financí, ale ani mít finance bez dobrého srdce. Vše má být v rovnováze, protože jedno se propojuje a souvisí s druhým.

A proto nás toto období povede k vnitřnímu rozvoji, uvědomování, hledání smyslu života, hledání cest k růstu a to celkovému, nejen materiálnímu.

Poslední fáze měsíce přináší úspěch, radost z odvedené práce, nejen profesní, ale celkové – práce na sobě, ve vztazích, v životě, v profesní oblasti. A to potom vytváří celkovou hojnost.
Což se dá popsat tak: „Pokud jsi byl/a na dně, nyní máš šanci vysednout na hřbet koně a vše vnímat a přijímat shora.“

Přeji každému z Vás vidět vlastní život ze “hřbetu svého koně“.

Poselství pro tento týden:
„Oddanost jakožto volba nikdy nestrpí zradu, zato se vždy staví velkoryse k chybám.“
„Budeš-li k sobě cítit dost lásky, úroda bude hojná, protože láska je cit, jenž vše proměňuje.“
„Pamatuj: nikdy nejednej povýšeně s pokornými. A nikdy se nepokořuj před povýšenými.“
„Jsou chvíle, kdy Bůh vyžaduje poslušnost. Jsou však také chvíle, kdy si přeje vyzkoušet naši vůli a vyzývá nás, abychom pochopili Jeho lásku.“
PAULO COELHO

zdroj: Hanka, web

veštice online