Posolstvo anjelov pre Júl 2017

Posolstvo anjelov

Júl – rodinný život, vzťahy, väzby, partnerstvo, odpustenie, priblíženie sa tej pravej láske a podobne.

Dá se říci, že červenec bude měsícem rodin, vztahů a vzájemných vazeb.

Celý měsíc se budou energie vztahovat především na energie vztahů a tedy i jejich uzdravení.
Jde o vztahy rodinné, partnerské, příbuzenské, sourozenecké, kolegiální, přátelské, tedy o vztahy a vazby celkově.

V průběhu července budeme pravděpodobně procházet různými fázemi ve vztazích.
Je tedy zřejmé, že budeme vedeni k tomu, abychom si v našem životě udělali jasný pořádek ve vztazích a potažmo s tím se snažili vztahy uzdravit. Počínaje naším dětstvím a vazbami v rodině až po naše současné vztahy.
Téma vztahy je velmi pestré a jedno z nejtěžších a pro nás nejvíce emočně vypjatých a náročných témat.

Nicméně, vše se nyní uvádí do rovnováhy a vztahy jsou základem a klíčem k mnoha dalším oblastem a vývoji našeho života. Vše, co jsme doposud v tomto směru odkládali, nechtěli přijmout, vidět, řešit, se nám bude stále více a více připomínat a objevovat.

Mnoho zamilovaných lidí by mohlo také dojít k pochopení toho, že ne každé znamení, které nás vede k milovanému člověku je znamením, které říká, že je to ten pravý, někdy je to znamení, že abychom mohli přijmout do života toho pravého partnera. Nejprve se musíme pustit iluze, že někdo, kdo s námi není, ale my si to přejeme, možná s námi být už skutečně nemá a máme to vše pochopit, uzdravit a jít dál – vstříc skutečné bezpodmínečné lásce, která nebolí a ve které se s milovanou bytostí můžeme sdílet a ne na ni jen čekat, až si rozmyslí, zda k nám chce nebo ne.
Nebo naopak, je nejvyšší čas to rozlousknout, pokud jde o případ, že je to to pravé.

U rodin je důležité si popravdě ujasnit, kde se nacházíme, zda je v tomto směru naše společná budoucnost, nebo naše cesta již skončila a je čas začít novou.

Je čas na uzdravení vztahů k sobě sama, tedy na uzdravení vztahů počínaje v našich rodinách u našich rodičů.
Jednoznačně, je ten nejlepší čas věnovat se blízkým lidem, milovaným lidem, najít znovu pouta lásky, nebo je konečně přetnout tam, kde nefungují, aby se mohla navázat ta pravá a skutečná spojení.
Je čas se hledat cesty a způsoby, jak tyto vztahy a vazby vyčistit.

Stejně jde tedy o období, kdy také můžeme potkat nové lidi a bytosti, ať pro vztah partnerský, profesní, či jiný. Je období proměny lidí kolem nás, čas poznávání a setkávání se s novými a těmi správnými lidmi pro náš růst, vývoj a další cesty.

Jednoznačně, v červenci uzdravujme naše vztahy a přivítejme do svého života skutečnou lásku bez podmínek a to všemi směry tak, abychom se cítili naplnění a šťastní.

Přeji Vám měsíc požehnaný láskou, radostí a nalezení té skutečné podstaty lásky.

Poselství pro tento měsíc:
„Někdy se musíš vrátit, abys to mohl/a ukončit.“
„Miluješ-li někoho skutečnou láskou, je někdy potřeba ho nechat jít. Někdy je to jediný způsob, jak poznat, zda k sobě skutečně patříte nebo ne.“
„Že miluješ, poznáš, až když ztratíš.“
„Miluješ-li samu sebe, může tě umět milovat také někdo jiný.“
„Tvůj partner, lidé a život se k tobě chovají tak, jak jim dovolíš a jak se k sobě chováš ty sám/sama.“
„Miluj bližního svého, JAKO SEBE SAMA.“
Bible a různí autoři

zdroj: Hanka, web

veštice online