Malý slovníček ezoterických a magických pojmov

Výkladový slovník ezoteriky

Astrológia

Zaoberá sa predovšetkým pohybom planét na oblohe a ich vzťahom k samotnej Zemi.

Archetypológia

Zaoberá sa archetypmi, ktoré môžeme zjednodušene definovať ako akési zakódované predstavy a vzorce v našich mysliach, ktoré podvedome ovplyvňujú náš život a všetky konania

Aura

Špeciálne energetické pole okolo ľudského tela, ktoré je pre väčšinu ľudí neviditeľné, môže niesť rôzne sfarbenie

Čakry

Tento pojem sa používa hlavne v hinduizme, čakry sú dôležité energetické centrá v ľudskom tele, najdôležitejších čakier je sedem

Ezoterika

Ide o súhrn tajných vedomostí a schopností, zahŕňa celý rad rôznych duchovných praktík, úzko súvisí predovšetkým s mágiou

Horoskop

Zjednodušene sa dá definovať tak, že zachytáva postavenie nebeských telies pre daný okamih a konkrétne miesto na Zemi, čo sa premieta do života konkrétnej osoby podľa rôznych charakteristík (dátum narodenia a pod.)

Chiromantia

Známejšia je pod názov čítanie či veštenie z ruky, jedná sa o schopnosť predpovedať budúcnosť a osud konkrétneho človeka na základe línií na jeho ruke

Karma

Vychádza z hinduizmu a objavuje sa aj v ďalších náboženstvách, predstavuje zákon príčiny a dôsledku, keď každý čin zanecháva pomyselný odtlačok v mysli a charakter tohto činu vedie k budúcemu šťastiu a spokojnosti (v prípade dobrých skutkov) alebo nešťastiu (v prípade zlých skutkov)

Kyvadlo

Jedná sa o teleso voľne otočné okolo svojej osi, ktorá však neprechádza jeho ťažiskom, používa sa ako veštecká pomôcka pri predpovedaní budúcnosti

Vedomé snívanie

Hovorí sa mu tiež bdelý spánok, je to totiž spánok, kedy si sám dotyčný jasne uvedomuje, že sníva a môže do spánkového deja vedome zasahovať a meniť ho

Mágia

Náuka o tom, ako ovládať prírodné zákony, ovplyvňovať dianie a prípadne aj ľudí, podľa spôsobu užívania sa delí predovšetkým na bielu (pomáha, nikdy neškodí ostatným) a čiernu (používa sa s cieľom škodiť, ubližovať iným)

Médium

Jasnovidecké médium je osobou, ktorá predstavuje prostredníka medzi pozemským a duchovným svetom, resp. odovzdáva informácie zo sveta už zomrelých ľudí

Numerológia

Zaoberá sa číslami a ich vzťahom k ľudskému správania a konania, najdôležitejšími číslami v numerológii sú čísla jedna až deväť, venuje sa aj tzv. Životnému číslu konkrétneho človeka a tomu, ako ovplyvňuje jeho život

Pentagram

Dôležitý magický symbol v tvare päťcípej hviezdy, zároveň je významných ochranným znamením proti zlým silám

Snár

Venuje sa výkladu a vysvetleniu konkrétnych snov, najčastejšie je usporiadaný abecedne podľa hesiel

Symbolika

Venuje sa symbolom a výkladu toho, čo vyjadrujú, symbolom je zvyčajne nejaký vizuálny znak, tvar alebo obrázok, pričom ale jeho význam je hlbší

Tarotové karty

Jedná sa o špeciálne karty, ktoré nie sú určené k hre, ale k výkladu budúcnosti

Túžite sa dozvedieť viac o vašej budúcnosti?
Stačí len nechať si vyložiť karty od kartárky, ktorá s tým má dlhoročné skúsenosti a hneď sa dozviete, čo vás čaká.

veštice online