Kedy nastane vhodná chvíľa? Poradia hviezdy.

orloj

Máte pred sebou významný životný krok a hľadáte najvhodnejší termín? Môže ísť o podanie výpovede a hľadanie nového uplatnenia alebo napríklad nástup do nového zamestnania, ale aj o dátum začiatku podnikania alebo termín začatia veľkého projektu. V súkromnom živote ide napríklad o zásnuby, svadbu alebo sťahovanie.

To všetko sú míľniky, ktoré zásadne ovplyvňujú veľkú časť života. O tom, či sa podaria a prinesú šťastie a spokojnosť rozhoduje mnoho faktorov. Ich začiatok, konkrétny termín a čas patrí k tým kľúčovým.

Podobne ako presný termín narodenia predurčuje znamenie zverokruhu, povahové rysy, vlohy a predpoklady k úspechu, má aj termín začiatku ďalších ťažiskových udalostí podiel na tom, ako sa budú vyvíjať. Rovnako ako človek, má aj každá udalosť alebo okamih svoj horoskop.

Aký začiatok, taký koniec

Každý okamih má súvislosť s konkrétnym postavením hviezdnych telies. Nesie v sebe zárodok kvality danej vesmírnym poriadkom. Udalosti na zemi sú z veľkej časti ovplyvnené makrokozmom vesmíru. Obraz vesmíru sa tu na zemi priamo zrkadlí, záleží len na tom, ako ten obraz vnímame a ako sa na neho pozeráme.

Niektoré udalosti sú už vopred kvôli termínu svojho vzniku predurčené k veľkolepému úspechu. Iné zase majú naopak predpoklady odznieť do zabudnutia, alebo horšie – priniesť mnohé ťažkosti. Hviezdy nezmôžu všetko, avšak príhodné postavenie hviezd môže dopomôcť napríklad k pozitívnym výsledkom podnikania. Naopak zlé konštelácie môžu priniesť veľa prekážok, ktoré bude nutné prekonať. Správny termín nezaručí všetko, vhodný termín svadby napríklad nie je dokonalou zárukou, že manželstvo vydrží. Môže však podstatne uľahčiť vzájomné spolužitie, podporiť harmóniu, toleranciu a lásku.

Elektívna astrológia

Hľadanie príhodného okamihu je jednou z praktických disciplín astrológie. Označuje sa ako elektívna astrológia – astrológia voľby. Dá sa využiť v mnohých oblastiach súkromného, pracovného i obchodného života. V oblasti zdravia môže ísť napríklad o termín návštevy lekárskeho zariadenia alebo chirurgického zákroku. Samozrejme konkrétny termín sa nedá vždy ovplyvniť, ale oplatí sa o ňom uvažovať. Veľakrát nejde ani tak o hľadanie tej správnej chvíle, ako o elimináciu tých nevhodných okamihov.

Elektívna astrológia môže pomôcť takmer v každej situácii. Hviezdy sa odrážajú aj vo finančných tokoch a hrajú svoju rolu napríklad aj pri kúpe či predaji domu. Vyzdvihujú termín kolaudácie alebo položenia základného kameňa novej stavby. Hviezdam v tomto ohľade veril aj český panovník Karol IV. pri budovaní Karlovho mosta v Prahe. O tom, že mu astrológovia poradili správne, svedčí ohlas a stáročiami overená pevnosť slávneho mosta.

Tri tipy pre výber vhodného okamžiku

  • Pre začiatok projektu, podnikania alebo napríklad nástupu do nového zamestnania je vhodné obdobie pribúdajúcej Luny, pretože súčasne s nárastom Mesiaca dochádza i k rozvoju nového projektu.
  • Pre termín svadby rovnako ako aj významnej schôdzky či rokovania je najvhodnejšia Luna v znamení Váh, ktorá dáva predpoklady úspechu formálnym akciám. Podporuje zdieľanie, prepájanie a harmóniu. Nesie aj slušnosť a toleranciu.
  • Nezdar, neúspech či negatívny koniec mnohých akcií môže predurčiť Merkúr v retrográdnej fáze alebo prázdna Luna. Týmto termínom sa oplatí vyhnúť.
Ideálne načasovanie
Samotné astrologické hľadanie najvhodnejšieho momentu je veľmi precízne a vyžaduje zohľadnenie mnohých okolností. Navyše nestačí len stanoviť termín, ale aj konkrétny čas, ktorý je pre danú udalosť tým pravým. Pomoc astrológa tak býva nevyhnutná. Ak chcete teda pre zdarný priebeh veľmi dôležitej životnej udalosti urobiť maximum, neváhajte sa obrátiť na niektorého z našich odborníkov.

veštice online