Hodina narodenia predurčuje povahu človeka

Hodina narodenia

Narodenie dieťaťa je pre väčšinu rodičov okamihom nepopísateľného šťastia a nesie sa v mene návalu obrovských emócií k tomu malému bezbrannému uzlíčku. Všetci blízki samozrejme dúfajú, že práve narodené mimino bude nielen zdravé, ale čaká ho radostný osud.

Povahové vlastnosti podľa hodiny narodenia

Polnoc až 00:59

Pre osoby, ktoré sa narodia v prvej hodine po polnoci, sú typické vrodené vodcovské schopnosti. Sú to psychicky silní a odolní jedinci, ktorí nemajú problémy so sebadôverou. Niet preto divu, že v kolektíve zaujímajú vedúce postavenie.

01:00 až 01:59

Medzi najvýraznejšie charakterové vlastnosti patrí komunikatívnosť a cieľavedomosť. Títo ľudia sú radi v kolektíve a sú súťaživí. Rozhodne však nepodvádzajú a je možné sa na nich spoľahnúť.

2:00 až 2:59

Ľudia narodení v túto nočnú hodinu sú väčšinou veľmi priateľskí, majú umenie láskavo načúvať druhým. Snažia sa urovnávať konflikty, sami ale zle znášajú neúspech a kritiku ostatných.

3:00 až 3:59

Tvoriví a veľmi činorodí ľudia. Neustále niečo vymýšľajú alebo podnikajú. Na druhej strane ale nedokážu u jednej veci dlho vydržať, je im vlastná roztržitosť a majú ťažkosti dokázať sa plne sústrediť.

4:00 až 4:59

Ak je váš partner narodený medzi štvrtou až piatou hodinou ráno, pravdepodobne oceňujete jeho spoľahlivosť, poctivosť a vrodenú schopnosť organizovať bežné záležitosti.

5:00 až 5:59

V túto skorú rannú hodinu sa rodia ľudia, ktorí sa neradi viažu a neznesú obmedzovanie. Milujú nezáväznosť, slobodu. Okrem celkovej nestálosti im je vlastná činorodosť a podnikavosť.

6:00 až 6:59

Z osôb narodených v túto dobu väčšinou vyžaruje akýsi prirodzený pokoj, miernosť a láskavosť. V ich blízkosti sa cítime dobre a príjemne. Sú to ale ľudia s veľmi citlivou dušou, ktorí si všetko príliš berú.

7:00 až 7:59

Títo ľudia vyžadujú pevnú organizáciu a poriadok. Akákoľvek zmena plánu ich dokáže úplne rozhodiť. Na druhú stranu sú to rozumne uvažujúci jedinci, ktorí bývajú úspešní a sebavedomí.

8:00 až 8:59

Sú veľmi starostliví, a ak chcú niečo dosiahnuť, dokážu byť urputní a veľmi trpezliví. A pretože nekonajú neuvážene alebo príliš zbrklo, väčšinou sa im podarí získať to, po čom túžia.

9:00 až 9:59

Priamočiari a pravdiví ľudia, ktorí vás nezradia. Ich určitou negatívnou vlastnosťou je ale túžba byť za každú cenu stredobodom pozornosti. Pokiaľ na seba upútajú pozornosť, dokážu si to patrične vychutnať. Majú totiž radi obdiv.

10:00 až 10:59

Osoby narodené v tento dopoludňajší čas sú spravodliví a úprimní nielen k sebe, ale rovnaký prístup vyžadujú aj od ostatných. Nerobí im problém zastať sa slabších jedincov, dokážu tiež dobre počúvať.

11:00 až 11:59

Ľudia, ktorí uvideli svetlo sveta pred poludním, sa vyznačujú vysokou citlivosťou a emočnou labilitou. Nielenže si všetko príliš berú, ale ak im niečo nerobí dobre, môžu zareagovať až prehnane hystericky.

V ďalšom diele si predstavíme povahové črty tých, ktorí sa narodili v rozmedzí od pravého poludnia až do polnoci.

Zaujíma vás, ako ste na tom vy?
Nielen hodina narodenia, ale aj konkrétny dátum ovplyvňuje osud človeka. Nechajte veštca alebo veštkyňu, aby urobila rozbor dátumu vášho narodenia.

veštice online