Čítanie z ruky odhalí minulosť aj budúcnosť

Výklad z ruky

Čítanie z ruky môže prezradiť o človeku naozaj veľa – nielen to, aký dlhý bude jeho život, ale tiež, či bude naplnený šťastím, smútkom alebo napríklad samými nešťastnými udalosťami. Z ruky vyčítame povahu a temperament osoby. Môžeme nahliadnuť do osudu človeka, jeho minulosti i toho, čo ho ešte len čaká v ďalších rokoch.

Toto umenie sa nazýva chiromantia a pracuje nielen s líniami na dlani, ale tiež napríklad s tvarom ruky ako takej.

Čo vypovedajú línie na dlani

Na dlani ruky sú zvyčajne tri línie, ktoré sú najvýraznejšie a dominantné. Sú to takzvané hlavné línie.

1) Čiara srdca

Je to horná vodorovná čiara, nájdeme ju najbližšie prstom ruky. Podľa jej tvaru a ďalších charakteristík sa určuje povaha človeka, jeho temperament a emócie. Ak je veľmi dlhá, potom sa jedná o osobu, ktorá sa často necháva strhnúť vášňou a túžbou, väčšinou je pomerne žiarlivá. Ak smeruje línia k ukazováka, svedčí to o dobrosrdečnosti. Ak je línia veľmi prerušovaná, znamená to, že človek má vo svojom živote veľa období žiaľu a smútku, prípadne nešťastie v láske.

2) Čiara života

Čiara života sa naopak nachádza najnižšie k základni dlane, väčšinou je veľmi zakrivená. Ak je naopak skôr rovná, svedčí to o nedostatku sebadôvery a sebavedomia. Je to vôbec najdôležitejšia línia na dlani, pretože z nej možno vyčítať celkovú vitalitu aj dĺžku samotného života. Ale pozor, priamo jej dĺžka neznamená dĺžku života, je to trochu zložitejšie. Je potrebné brať ohľady aj na to, ako je výrazná, či sa hĺbka línie mení a či je často alebo skôr len málo prerušovaná.

3) Čiara hlavy

Čiara hlavy je línia, ktorú nájdeme medzi čiarou srdca a života. Práve pri čiare života väčšinou začína, je mierne zahnutá do oblúka a končí až pri malíčku. Možno z nej vyčítať napríklad, ako opatrný a obozretný daný človek je, ale aj jeho sebavedomie alebo naopak jeho nedostatok. Odráža tiež samotnú inteligenciu a schopnosti. Ak je táto línia krátka, naznačuje nedostatok predstavivosti. Ak je naopak veľmi dlhá, značí až príliš veľké sebavedomie.

Na dlani nájdeme oveľa viac línií, ktoré už ale nie sú tak výrazné. Napríklad čiara vzťahov prechádza tesne nad čiarou srdca. Ak je dlhá a zreteľná, svedčí to o šťastnom a stabilnom vzťahu. Ak je vetvená či prerušovaná, hovorí o striedaní partnerov alebo častých ťažkostiach v partnerstve.

Aj ďalšie vlastnosti ruky mnohé napovedia

Každá ruka má trochu inú úlohu. Rozlišuje sa totiž na aktívnu a pasívnu ruku. Ktorá je ktorá? To je veľmi jednoduché, pretože pravák má dominantnú ruku pravú – uprednostňuje ju nielen pri písaní, ale väčšinou tiež pri každodenných bežných činnostiach, potom je práve jeho pravá ruka tou aktívnou. A u ľavákov to platí presne naopak. A zatiaľ čo pasívna ruka odkazuje na potenciál osoby, s ktorým sa už narodil, aktívna ruka zastupuje to, čo sa človek naučil až v priebehu svojho života.

Hodnotí sa tiež veľkosť rúk. Veľké ruky znamenajú premýšľavého človeka, ktorý sa do ničoho nevrhá po hlave. Malé ruky svedčia o človeku aktívnom, ktorý rýchlo koná.
Podľa tvaru ruky sa rozlišujú ruky ohnivé (akční a problémoví ľudia), vodné (umelecky založení jedinci), zemské (praktické osoby) a vzdušné (duchovne založení intelektuáli).

Túžite poznať svoj osud?
Patríte k ľuďom, ktorí túžia poznať svoj osud? Je veľa spôsobov, ako veštiť a predvídať budúcnosť. Je k tomu ale treba nadanie a skúsenosti. Odhaliť, čo váš čaká, môže napríklad aj jedna z našich kartárok. Stačí zavolať na telefón 0988 700 888.

veštice online